ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 5,9% μειώθηκε το 2011 του κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ) για τους περιφερειακούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τα οποία,
φτωχότερη περιφέρεια της χώρας παραμένει η Ήπειρος (κατά κεφαλήν
ΑΕΠ 12.957 ευρώ, με μείωση κατά 8% σε σύγκριση με το 2010) και
ακολουθεί η Θεσσαλία (13.251 ευρώ, μείωση 7,8%). Ως πλουσιότερη
περιφέρεια της χώρας, παρουσιάζεται η Αττική (κατά κεφαλήν ΑΕΠ
25.224 ευρώ, με μείωση κατά 5,2% σε σχέση με το 2010) και έπεται το
Νότιο Αιγαίο (20.896 ευρώ, μείωση 6,9%).

Μεταξύ 2011 και 2010, οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη μείωση στο
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, είναι η Ανατ. Μακεδονία- Θράκη (μείωση κατά 1.430
ευρώ ή κατά 9,7%), τα Ιόνια Νησιά (1.597 ευρώ ή 8,3%), η Ήπειρος
(1.132 ευρώ ή 8%) και η Θεσσαλία (1.126 ευρώ ή 7,8%). Στον
αντίποδα, αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ εμφανίζεται στην περιφέρεια
της Δυτικής Μακεδονίας (κατά 381 ευρώ ή κατά 2,1%).

Όσον αφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), αυτή μειώθηκε
κατά 6,2% στο σύνολο της χώρας το 2011 σε σύγκριση με το 2010. Τη
μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι περιφέρειες της Ανατολικής
Μακεδονίας- Θράκης (9,1%), της Θεσσαλίας (8,2%), της Ηπείρου (8,1%)
και των Ιόνιων Νησιών (8,1%). Αντίθετα, η ΑΠΑ αυξήθηκε κατά 1,8%
στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Σχετικά με τη συμμετοχή των
περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η
Αττική (48,1%) και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (13,5%) και η
Κρήτη (4,9%). Τη μικρότερη συμμετοχή, έχουν το Βόρειο Αιγαίο
(1,4%), τα Ιόνια Νησιά (1,8%) και η Ήπειρος (2,2%).


kathimerini.gr