ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις εμπορικές μισθώσεις σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας

ti-allazei-stis-emporikes-misthoseis-se-periptosi-prooris-kataggelias-2007070

Αλλαγές και στις υφιστάμενες εμπορικές μισθώσεις σε ό,τι αφορά το ύψος των αποζημιώσεων σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης, περιλαμβάνει τελικά η σχετική τροπολογία που κατέθεσε χθες το υπουργείο Ανάπτυξης στο νομοσχέδιο για τη σύσταση του Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας. Οι αλλαγές αυτές, καθώς και η μείωση της ελάχιστης διάρκειας για τις νέες εμπορικές μισθώσεις από τα 12 χρόνια που είναι σήμερα στα 3 χρόνια, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον εμπορικό κόσμο. Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος ζήτησε την απόσυρση της τροπολογίας, ενώ έντονες είναι οι αντιδράσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και κατά τόπους εμπορικών συλλόγων, οι οποίοι κάνουν λόγο για πλήγμα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Οι αλλαγές που επιφέρει στο καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων η τροπολογία είναι οι ακόλουθες:

1. Καθορίζεται ελάχιστη διάρκεια για τις νέες εμπορικές μισθώσεις η τριετία. Επιτρέπεται κάθε συμφωνία ιδιοκτητών – ενοικιαστών για μεγαλύτερη διάρκεια της μίσθωσης, όπως και η λύση της μίσθωσης πριν από τη λήξη της τριετίας, εφόσον συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές. Για τις υφιστάμενες μισθώσεις εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή η 12ετής ελάχιστη διάρκεια.

2. Καταργείται η λεγόμενη άυλη εμπορική αξία, δηλαδή η καταβολή αποζημίωσης ύψους 24 ενοικίων από τον ιδιοκτήτη στον ενοικιαστή που προέβλεπε η νομοθεσία για τη λήξη της μίσθωσης μετά την παρέλευση 12ετίας.

3. Σε περιπτώσεις υφιστάμενων εμπορικών μισθώσεων οι ενοικιαστές μπορούν να καταγγείλουν τη μίσθωση δύο χρόνια μετά την έναρξή της, υπό την προϋπόθεση να προειδοποιήσουν έξι μήνες πριν τον ιδιοκτήτη και να του καταβάλουν ως αποζημίωση τέσσερα ενοίκια. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει καταγγελία της σύμβασης ακόμη και ένα χρόνο μετά την έναρξή της με τρίμηνη προειδοποίηση και με αποζημίωση ίση με ένα ενοίκιο.

4. Σε περίπτωση που σε μια υφιστάμενη εμπορική μίσθωση ο ιδιοκτήτης λύει τη μίσθωση για ιδιόχρηση, θα καταβάλλει στον ενοικιαστή ως αποζημίωση οκτώ ενοίκια (αντί για 16 που ισχύει σήμερα), ενώ εάν ο λόγος λύσης της μίσθωσης είναι η ανοικοδόμηση, θα αποζημιώνει τον ενοικιαστή με έξι ενοίκια (αντί για 12 που είναι σήμερα). Με απόφαση του δικαστηρίου, μπορούν να αυξάνονται αντίστοιχα έως και σε 15 ενοίκια για ιδιόχρηση (από 30 που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς) και 9 για ανοικοδόμηση (από 18).

Στο ίδιο νομοσχέδιο κατατέθηκαν δύο ακόμη τροπολογίες, μία για τον αναπτυξιακό νόμο και μία για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Η πρώτη προβλέπει ότι ένας επενδυτής μπορεί να προσκομίσει την έγκριση δανείου εντός έξι μηνών από την υπαγωγή του επενδυτικού του σχεδίου στον αναπτυξιακό νόμο και πριν από την πρώτη εκταμίευση της ενίσχυσης. Σήμερα η προσκόμιση της έγκρισης δανείου προηγείται της υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο. Η ρύθμιση αυτή θα αφορά τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια του 2013 και της πρώτης εξαμηνιαίας περιόδου του 2014.

Η δεύτερη προβλέπει ότι από την 1η Ιουλίου 2014 και όχι από την 1η Ιανουαρίου 2015 οι αιτήσεις στο ΓΕΜΗ και η χορήγηση αντιγράφων δημοσιότητας θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.