ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Η υποχρεωτική κεφαλαιοποίηση αποθεματικών οδηγεί σε λουκέτα»

i-ypochreotiki-kefalaiopoiisi-apothematikon-odigei-se-loyketa-2010617

Σε λουκέτο ενδεχομένως να οδηγηθούν αρκετές ανώνυμες εταιρείες εξαιτίας της υποχρεωτικής διανομής ή κεφαλαιοποίησης των αποθεματικών τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, οι ανώνυμες εταιρείες με τη χρήση των εν λόγω αποθεματικών έχουν ενισχύσει σημαντικά τα κεφάλαια κινήσεώς τους και ισόποσα περιόρισαν τις ανάγκες δανεισμού τους, με αποτέλεσμα την ορθολογική συγκρότηση της κεφαλαιακής τους δομής. Τα κεφάλαια αυτά, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο παραγωγικό – συναλλακτικό κύκλωμα των εταιρειών και οποιαδήποτε προσπάθεια ανάληψής τους θα πλήξει καίρια την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους καθ’ όσον έχουν μετουσιωθεί σε αποθέματα, πιστώσεις σε πελάτες και λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού.

Σημειώνεται ότι με τους τελευταίους φορολογικούς νόμους ο νομοθέτης υποχρεώνει τον μέτοχο να προβεί σε διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίσθηκαν μέχρι τις 31.12.2013, ενέργεια η οποία σύμφωνα με τον Ν. 2190/20 είναι αποκλειστικό δικαίωμα του μετόχου.

Ταυτόχρονα, η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής θεωρεί ότι η διάταξη για την υποχρεωτική διανομή – κεφαλαιοποίηση μπορεί να κριθεί και αντισυνταγματική καθ’ όσον συνεπάγεται αναδρομική επιβολή φορολογίας, ενώ παράλληλα παραβιάζει και την ελεύθερη επιχειρηματική βούληση του μετόχου.

Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ ζητάει από το οικονομικό επιτελείο την τροποποίηση της σχετικής διάταξης ώστε για τα υφιστάμενα επενδεδυμένα σε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού αποθεματικά να μην υπάρξει διαφοροποίηση του ρόλου τους στην επιχείρηση και μόνο στην περίπτωση που υπάρξει διανομή ή κεφαλαιοποίησή τους να φορολογηθούν με την ισχύουσα τότε φορολογία, μετά την 1.1.2015.