Ν. Οικονομίδης: «Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής στα 75 χρόνια για μείωση του χρέους κατά 50%»

Ν. Οικονομίδης: «Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής στα 75 χρόνια για μείωση του χρέους κατά 50%»

2' 35" χρόνος ανάγνωσης

Η Ελλάδα θα πρέπει να επιδιώξει να συμφωνήσει σε αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών της προς τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. με την αύξηση του χρόνου αποπληρωμής του χρέους της σε 75 χρόνια και τη μείωση του σταθερού επιτοκίου για το χρέος της. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της καθαρής παρούσας αξίας του χρέους κατά 50%. Την πρόταση αυτή διετύπωσε σε διάλεξή του στο ΚΕΠΕ με τίτλο «Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την Ευρώπη», ο διεθνούς φήμης καθηγητής Οικονομικών στο Stern School of Business στο New York University, κ. Νικόλαος Οικονομίδης, επισκέπτης καθηγητής στο Haas School of Business του UC Berkeley και ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του NET Institute. Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Οικονομίδη, η χώρα μας θα πρέπει να προσελκύσει επενδύσεις στους τομείς του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των υποδομών και των εξαγωγικών κλάδων, με συγκεκριμένο ρεαλιστικό στόχο μείωσης της ανεργίας, για παράδειγμα στα επίπεδα του 15% για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ο κ. Οικονομίδης σημείωσε ότι στην Ελλάδα θα πρέπει να εφαρμοστούν μια σειρά από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων: του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων, του να επιτραπούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, της απλοποίησης των διαδικασιών της κεντρικής κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις, της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, της μεταρρύθμισης στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό, του περιορισμού της φοροδιαφυγής, της δημιουργίας φορολογικών δικαστηρίων που θα λαμβάνουν αποφάσεις σε διάστημα 6 μηνών και ενδεχομένως της απαλλαγής της φορολογίας για νέες επιχειρήσεις.

Ο καθηγητής Νικόλαος Οικονομίδης μίλησε στο ΚΕΠΕ για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση, κάνοντας αναφορά στους βασικούς λόγους για τη δημιουργία της Ε.Ε., τα βασικά βήματα που έχουν γίνει και τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχουν τεθεί, αλλά και στα εμπόδια στην εξέλιξη και το μέλλον της Ενωσης. Σημείωσε ότι η οικονομική κρίση του 2008 βρήκε την Ε.Ε. απροετοίμαστη και υπογράμμισε τις αδυναμίες των διαδικασιών οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσής της.

Η κρίση εκδηλώθηκε λόγω των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του υψηλού δημοσίου χρέους (δημοσιονομική κρίση και κρίση χρέους), ενώ ο κ. Οικονομίδης υπογράμμισε το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα. Η Ε.Ε. διαπραγματεύθηκε μέτρα που οδήγησαν στη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, σε σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στη διάσωση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Κύπρο. Παρά την έλλειψη ευελιξίας στην εφαρμογή πολιτικών και στις καθυστερήσεις λόγω διαφωνιών, η Ε.Ε. προέβη στη δημιουργία του EFSM, του EFSF και του μηχανισμού διάσωσης ESM. Επί του παρόντος, η Ιρλανδία ανακάμπτει και έχει εγκαταλείψει το πρόγραμμα, επίσης και η Πορτογαλία είναι πολύ κοντά, ενώ η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν δείξει με τη σειρά τους πολλά θετικά σημάδια ανάκαμψης.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, αναφέρθηκε στην Ευρώπη, η οποία με πολλούς τρόπους φαίνεται να βγαίνει από την κρίση πιο ενωμένη, δημιούργησε μηχανισμούς διάσωσης και δρομολογεί την τραπεζική ένωση. Ωστόσο δεν επέτυχε να εφαρμόσει συνολικές λύσεις για όλες τις χώρες, ενώ δημιούργησε ad-hoc κανόνες κατά περίπτωση για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο κ. Οικονομίδης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ε.Ε. βγαίνει ισχυρότερη από την κρίση, αλλά απαιτείται να δημιουργήσει θεσμούς, όπως ενιαίους κανόνες για τα τραπεζικά συστήματα, κανόνες για τη λειτουργία του ESM, ενιαίο φορολογικό σύστημα, δημιουργία ευρωομολόγων καθώς και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.