ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ετοιμο το ΓΕΜΗ να δεχθεί τα πρακτικά των Γ.Σ.

Ετοιμο το ΓΕΜΗ να δεχθεί τα πρακτικά των Γ.Σ.

Διαβεβαιώσεις ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου στις 20 και 21 Ιουλίου να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στο ηλεκτρονικό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) για την υποβολή των πρακτικών όσων τακτικών γενικών συνελεύσεων έχουν συγκληθεί στις 29 και 30 Ιουνίου 2014, έδωσε χθες ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γερ. Γιακουμάτος στον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κ. Κόλλια.

Συνολικότερα, τα θέματα του ΓΕΜΗ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν οι δύο πλευρές, καθώς είναι γνωστή η πρόθεση του κ. Γιακουμάτου να είναι πιο ενεργή η εμπλοκή των κλαδικών επιμελητηρίων στη λειτουργία του ΓΕΜΗ, έτσι ώστε σε βάθος χρόνου να αποσυμφορηθούν τα εμπορικά επιμελητήρια. Συγκεκριμένα, στη συνάντηση τέθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:

• Της συμβολής του επιμελητηρίου στην ενημέρωση των λογιστών – φοροτεχνικών σχετικά με τη νέα διαδικασία ανάρτησης αίτησης και υποβολής δικαιολογητικών. Σε συνεργασία με την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων, έχει ήδη προχωρήσει η δημιουργία video με οδηγίες, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας www.oe-e.gr. Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας παρέχεται ενημέρωση για την υποβολή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των Α.Ε. Ο λογιστής, παρά το ότι δεν προβλέπεται ως υποχρέωσή του, θεωρείται ο πλέον αρμόδιος για την καταχώριση και αποστολή των στοιχείων των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ.

• Της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του μητρώου των γραφείων παροχής λογιστικών- φοροτεχνικών υπηρεσιών με την υπηρεσία του ΓΕΜΗ για τον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων τους.