ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Μικρή αύξηση στο 1% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο,
από 0,9% τον Μάιο, και ήταν ο χαμηλότερος στην Ευρωζώνη και ο
δεύτερος χαμηλότερος στην ΕΕ μετά τη Σουηδία (0,9%), σύμφωνα με
στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις
Βρυξέλλες.

Στην Ευρωζώνη ο μέσος πληθωρισμός παρέμεινε στο 2,4% στα επίπεδα
του Μαΐου και στο σύνολο της ΕΕ αυξήθηκε στο 2,6% από 2,5%.

Το ποσοστό πληθωρισμού που καταγράφηκε σε κάθε κράτος μέλος της
ευρωζώνης τον Ιούνιο ήταν το εξής: Ελλάδα 1,0%, Ισπανία 1,8%,
Ιρλανδία 1,9%, Γερμανία 2,0%,Βέλγιο 2,2%, Αυστρία 2,2%, Γαλλία
2,3%, Σλοβενία 2,4%, Ολλανδία 2,5%, Λουξεμβούργο 2,6%, Πορτογαλία
2,7%, Κύπρος 2,9%, Φινλανδία 2,9%, Ιταλία 3,6%, Σλοβακία 3,7%,
Εσθονία 4,4%, Μάλτα 4,4%.

Στο σύνολο της ΕΕ οι μεταβολές στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών
που σημειώθηκαν σε ετήσια βάση (Ιούνιος 2012/Ιούνιος 2011) ήταν οι
εξής: ενέργεια +9,9%, τσιγάρα, οινοπνευματώδη +4,1%, μεταφορές
+4,8%, κατοικία +4,6%, εστιατόρια-ξενοδοχεία +1,9%, εκπαίδευση
+1,1%, υγεία +2,0%, οικιακός εξοπλισμός +1,4%, είδη ένδυσης +1,2%,
τρόφιμα +2,8%, τηλεπικοινωνίες -2,3%.


www.kathimerini.gr Πηγή: ΑΜΠΕ