ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες

enfia-ekptoseis-gia-eidikes-katigories-2038304

 Σε δεκαπέντε ημέρες θα εκδοθεί η απόφαση της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων κ. Κ. Σαββαΐδου για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για τον ΕΝΦΙΑ, που προβλέπουν εκπτώσεις και απαλλαγές για συγκεκριμένες κατηγορίες υπόχρεων.

Για παράδειγμα, στους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους έγινε εκκαθάριση του ενιαίου φόρου χωρίς να συνυπολογιστεί η έκπτωση. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι προσομοιάζει με τη διαδικασία των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί για τις απαλλαγές από το ΕΕΤΑ. Δηλαδή θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην εφορία για να απαλλαγούν. Με εντολή από το Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργείο Οικονομικών αναζητεί τρόπους για την απλοποίηση των αιτήσεων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των φορολογουμένων.

Με βάση τις διατάξεις του νόμου για τον ΕΝΦΙΑ, προβλέπονται τα εξής:

• Χορηγείται έκπτωση 50% στον φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος. Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημά του δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα και

γ) Ο φορολογούμενος, οήη σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

• Χορηγείται έκπτωση 100% εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

γ) Ο φορολογούμενος, οήη σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και

δ) Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, οήη σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.