ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για το Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου ΦΠΑ

Παράταση για την υποβολή του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου
Φ.Π.Α., καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων
στις λοιπές φορολογίες έως και 28.09.2012 δόθηκε με απόφαση του
υφυπουργου Οικονομικων κ. Γιώργου Μαυραγάνη.


Πηγή: ΑΜΠΕ