ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΟΣΑ: Οχι άλλες μειώσεις μισθών στην Ελλάδα

ΟΟΣΑ: Οχι άλλες μειώσεις μισθών  στην Ελλάδα

Μεταρρυθμίσεις για την αύξηση του ανταγωνισμού και όχι νέες μειώσεις μισθών ζητάει ο ΟΟΣΑ για την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, στην ετήσια έκθεσή του για την απασχόληση. H έκθεση διαπιστώνει πως το μέσο ωρομίσθιο στη χώρα μας διολίσθησε για 4η συνεχόμενη χρονιά το 2013, κατά 5,5% (το 2012 είχε υποχωρήσει κατά 4,8%, το 2011 κατά 8,8% και το 2010 κατά 6,9%). Πλην του 2012, οπότε η μείωση στα ωρομίσθια ήταν μικρότερη από αυτήν της Πορτογαλίας, τις υπόλοιπες τρεις χρονιές η βουτιά ήταν πολύ μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα, στην Πορτογαλία το ωρομίσθιο μειώθηκε 3,9% το 2011 και 6% το 2012, αυξήθηκε όμως 2,3% το 2013.

Το καμπανάκι του ΟΟΣΑ αφορά τον κίνδυνο αποπληθωρισμού που ενδέχεται να οδηγήσει σε βαθύτερη φτώχεια, ενώ ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Οργανισμός και στο ονομαστικό μοναδιαίο κόστος εργασίας, το οποίο στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 7,8% το 2013 ύστερα από πτώση 5,7% το 2012 και 2,6% το 2011.

Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει πως οι μειώσεις μισθών διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, όμως οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε χαμηλότερη κατανάλωση και λιγότερες επενδύσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού, η ανεργία στην Ελλάδα παραμένει καθηλωμένη κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, παρά τα σημάδια βελτίωσης σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα το ποσοστό θα κυμανθεί στο επίπεδο του 27% και το 2015. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους μακροχρόνια ανέργους, μια και η Ελλάδα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα το ποσοστό των μακροχρόνια άνεργων αυξήθηκε στο 71% το πρώτο τρίμηνο του 2014 από 49% το τέταρτο τρίμηνο του 2007. Εξάλλου, στην έκθεση τονίζεται πως η αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο της διαρθρωτικής ανεργίας, εξαιτίας της υποβάθμισης των ικανοτήτων των ανέργων αλλά και της μείωσης του κινήτρου για αναζήτηση εργασίας σε ανθρώπους που παραμένουν για πάνω από ένα χρόνο εκτός αγοράς εργασίας.

Για πολλές από τις υπόλοιπες χώρες-μέλη του, η ανεργία βρίσκεται σε πτωτική πορεία. Μετά τρία χρόνια, ο εναρμονισμένος δείκτης ανεργίας του ΟΟΣΑ, που καλύπτει 34 χώρες, υποχώρησε τον Ιούνιο στο 7,3%. Σχεδόν 45 εκατ. άνθρωποι δεν έχουν εργασία στις χώρες του ΟΟΣΑ, έναντι μόλις 11,9 εκατ. πριν από την κρίση (ποσοστό ανεργίας 6%). Μάλιστα, ο Οργανισμός προβλέπει νέα μικρή υποχώρηση στο μέσο ποσοστό της ανεργίας στο 7,1% έως το τέλος του 2015.

Ο ΟΟΣΑ κάλεσε τις κυβερνήσεις που μαστίζονται από υψηλή ανεργία να χρηματοδοτήσουν προγράμματα για την κινητικότητα των εργαζομένων και την εκπαίδευση.