ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΣΕΒΕΕ: Ζητά άμεση μείωση ΦΠΑ στην εστίαση

Στην επιστολή αναφέρεται ότι «πρέπει να αρθεί το κλίμα της διάχυτης
αβεβαιότητας και της κακής ψυχολογίας στην αγορά», ενώ, ανάμεσα στα
επείγοντα μέτρα που προτείνονται από τη Γενική Συνομοσπονδία
Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας είναι και «ο ριζικός
επανασχεδιασμός της φορολογικής πολιτικής με τέτοιον τρόπο ώστε να
μην εξυπηρετεί στενούς και κοντόφθαλμους ταμειακούς σκοπούς αλλά να
ανταποκρίνεται τόσο στις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής
οικονομίας όσο και στη φοροδοτική ικανότητα των φορολογουμένων
πολιτών».

Η ΓΣΕΒΕΕ επαναλαμβάνει τις έντονες επιφυλάξεις της σχετικά με την
αύξηση των εμμέσων φόρων και ιδιαίτερα των συντελεστών στο Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και υπογραμμίζει ότι η αύξηση του
συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση «όχι μόνο δεν απέδωσε για την κυβέρνηση
τα αναμενόμενα έσοδα αλλά αντίθετα επαλήθευσε τους φόβους των
μικρομεσαίων. Έφερε, κατακρήμνιση του κύκλου εργασιών στον κλάδο
της εστίασης κατά 40%, κλείσιμο επιχειρήσεων και 30.000 άμεσες
απώλειες σε θέσεις απασχόλησης. Η αύξηση του ΦΠΑ σε συνδυασμό με τη
συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος οδήγησε μέσα σε δυόμιση
χρόνια σε αισθητή κάμψη αυτού του κλάδου οικονομικής
δραστηριότητας. Αξίζει επίσης, να σημειωθεί -προστίθεται στην
ανακοίνωση- ότι η εστίαση αποτελεί έναν κλάδο που δημιουργεί θέσεις
απασχόλησης ιδιαίτερα για τους νέους, σε μια περίοδο που η ανεργία
αυτής της ηλικιακής ομάδας έχει ξεπεράσει το 50%».

Η ΓΣΕΒΕΕ καταλήγει ότι, δεδομένου πως έχουμε διανύσει το πρώτο μισό
της τουριστικής περιόδου, η μείωση του συντελεστή του ΦΠΑ στον
κλάδο της εστίασης στο επίπεδο των αρχών του 2010, δηλαδή στο 9%
είναι μέτρο άμεσης προτεραιότητας.


Πηγή: ΑΜΠΕ