ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΑΠ και Ιντραλότ στην «κούρσα» για το ιπποδρομιακό στοίχημα

ΟΠΑΠ και Ιντραλότ στην «κούρσα» για το ιπποδρομιακό στοίχημα

Ο ΟΠΑΠ και η Ιντραλότ, θα διεκδικήσουν τελικά το ιπποδρομιακό στοίχημα. Όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, τα δύο αυτά επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές για τη χορήγηση του δικαιώματος για την αποκλειστική διοργάνωση και διεξαγωγή του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα για 20 χρόνια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

– Ένωση Προσώπων «Intralot (SPV No. 1) Ltd» και «Intralot (SPV No.2) Ltd».

– OPAP Investment Ltd.

Το ΤΑΙΠΕΔ θα αποφασίσει για την εγκυρότητα των προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου, έπειτα από εισήγηση των χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων. Στη συνέχεια, θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών.