ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ορια συνταξιοδότησης και παροχή εφάπαξ για τραπεζοϋπαλλήλους

Ορια συνταξιοδότησης και παροχή εφάπαξ για τραπεζοϋπαλλήλους

Επτά διαφορετικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ισχύουν για τους εργαζομένους στην πρώην Εμπορική Τράπεζα. Με αφορμή το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Alpha Bank που «τρέχει» έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογος Εργαζομένων στην πρώην Εμπορική (ΕΝΑΣ) ενημερώνει τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΕΑΠΕΤΕ για τις βασικές συνταξιοδοτικές διατάξεις που ισχύουν, επισημαίνοντας ότι η απόφαση για την εθελουσία είναι ατομική και διαφοροποιείται ανάλογα με τα προσωπικά, οικογενειακά και οικονομικά δεδομένα του κάθε εργαζομένου.

Για τους άνδρες, οι βασικές διατάξεις είναι δύο:

1) Συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης. Το ΤΕΑΠΕΤΕ και στη συνέχεια το ΕΤΑΤ, τα τελευταία 20 χρόνια, απονέμει σύνταξη με τη συμπλήρωση 31 ετών και 6 μηνών ασφάλισης.  

2) Συνταξιοδότηση στα 55 με 25 χρόνια ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 15 στην Εμπορική.

Για τις γυναίκες, προβλέπονται τα εξής:

• Συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας με τη συμπλήρωση ασφάλισης 24 ετών και 6 μηνών.

• Συνταξιοδότηση στα 45, με ανήλικο τέκνο και υπηρεσία 19 χρόνια και 6 μήνες.

• Συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας με 20 χρόνια υπηρεσίας για έγγαμες.

• Συνταξιοδότηση στα 42 με ανήλικο τέκνο και 17 χρόνιακαι 6 μήνες υπηρεσία εκ των οποίων τουλάχιστον 15 χρόνια στην Εμπορική.  

• Συνταξιοδότηση σε ηλικία 57 ετών με 14 χρόνια υπηρεσίας στην Εμπορική.

Να επισημανθεί πως εξαγορές πλασματικών ετών δεν γίνονται από το ΕΤΑΤ παρά μόνο για χρόνο στρατιωτικής θητείας και προϋπηρεσίας.

Οσον αφορά το εφάπαξ της Εμπορικής, οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: 

Οσοι αποχώρησαν μέχρι 31 Αυγούστου 2013 θα δουν το εφάπαξ να υπολογίζεται με βάση το καταστατικό του Ταμείου (-30% από 31/08/2011). 

Για όσους αποχωρούν από 1η Σεπτεμβρίου 2013 και μετά ο υπολογισμός της εφάπαξ παροχής δεν μπορεί να γίνει. Εκκρεμεί διευκρινιστική εγκύκλιος από το υπουργείο Εργασίας προς τα ταμεία Πρόνοιας.

Η εφάπαξ παροχή δίνεται με την προσκόμιση στο Ταμείο της πράξης συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα. Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας, λόγω οικονομικής αδυναμίας του Ταμείου.

Σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαίωματος προσκομίζεται στο Ταμείο βεβαίωση από την οποία προκύπτει η μη θεμελίωση. Αντί της εφάπαξ παροχής, γίνεται, επίσης με σειρά προτεραιότητας, επιστροφή των εισφορών του ασφαλισμένου.