ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση δαπανών στη Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Μείωση δαπανών στη Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Εγκρίθηκε η επιχορήγηση από Εθνικούς πόρους, της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε – ΜΟΔ, για το οικονομικό έτος 2014, συνολικού ποσού 6,66 εκ. ευρώ.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετά από συνεννόηση με την Διοίκηση της ΜΟΔ, και όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, στα πλαίσια της προσπάθειας εξορθολογισμού των δαπανών που βρίσκεται σε εξέλιξη, εξοικονομήθηκε ποσοστό της τάξης του 20%, από τον αρχικώς προβλεφθέντα προϋπολογισμό ύψους 8,3 εκ. ευρώ.

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος δήλωσε ότι έχουν γίνει ήδη όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε από 1/1/2015 να ορθολογικοποιηθεί η στέγαση και η διαχείριση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, με περαιτέρω μείωση του κόστους κατά 50% στο σύνολο και την ενιαία στέγασή τους.