ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσφυγές από Ιερές Μονές κατά ΕΝΦΙΑ

Προσφυγές από Ιερές Μονές κατά ΕΝΦΙΑ

Τον δρόμο να υποβάλουν ένσταση κατά των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ δείχνει στις Μονές η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε χθες η Ιερά Σύνοδος ενημερώνει τις Ιερές Μονές ότι υπάρχει η δυνατότητα άσκησης προσφυγής στην κατά τόπον αρμόδια ΔΟΥ (η προθεσμία λήγει σήμερα για όσα εκκαθαριστικά αναρτήθηκαν τον Αύγουστο 2014 και δεν διορθώθηκαν με νέα εκκαθαριστικά) και αποστέλλει και υπόδειγμα προσφυγής, στο οποίο ο εκπρόσωπος ή πληρεξούσιος δικηγόρος κάθε Ιεράς Μονής θα συμπληρώσει τα στοιχεία που την αφορούν και θα καταθέσει ιδιοχείρως ή θα ταχυδρομήσει με συστημένη επιστολή την προσφυγή στην τοπική ΔΟΥ.