ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χαμηλότερες 13% οι εισπράξεις από τον τουρισμό, το α’ τρίμηνο

Μειωμένες κατά 12,7% ήταν οι εισπράξεις από τον τουρισμό στο πρώτο
τρίμηνο του 2012 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η εξέλιξη αυτή
οφείλεται κυρίως στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των
χωρών της ΕΕ κατά 17,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 231,4 εκατ.
ευρώ και συμμετέχουν στο σύνολο των εισπράξεων κατά 56,8%, ενώ οι
εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των «27»
διαμορφώθηκαν στα 175,9 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου
2012 παρουσιάζοντας μείωση 6% και συμμετοχή στο σύνολο των
εισπράξεων 43,2% έναντι 40,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του
ευρώ διαμορφώθηκαν στα 160 εκατ. ευρώ, δηλ. μειώθηκαν κατά 20% ενώ
οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης
του ευρώ παρουσίασαν μείωση κατά 10,1%.

Όσον αφορά στις εισπράξεις από τις δύο σημαντικότερες αγορές
προέλευσης ταξιδιωτών αυτές από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 4,5% και
διαμορφώθηκαν στα 47,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο
Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 38,6 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση
κατά 4,3%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 μείωση
παρουσιάζουν οι εισπράξεις από την Ρωσία κατά 41% οι οποίες
διαμορφώθηκαν στα 6,7 εκατ. ευρώ.

Αντιστοίχως μείωση εμφάνισαν τόσο οι διανυκτερεύσεις όσο και οι
αφίξεις.

Πιο αναλυτικά, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο
Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012 μειώθηκε κατά 11,7% και διαμορφώθηκε στις
978,6 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 1.108,4 χιλ. ταξιδιωτών την
αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 27 μειώθηκε κατά
12,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 κυρίως λόγω
της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 19,3%
καθώς οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του
ευρώ μειώθηκαν κατά 4,5% και διαμορφώθηκαν στις 250,6 χιλ.
ταξιδιώτες, έναντι 262,4 χιλ ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του
2011.

Οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των «27» παρουσίασαν
μείωση κατά 10,4% ενώ αύξησαν την συμμετοχή τους στο σύνολο των
αφίξεων κατά 0,7%.

Ειδικότερα, μείωση κατά 8,1% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία,
ενώ και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 7,1%.
Τέλος από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από την
Ρωσία παρουσίασαν μείωση κατά 39,3%.

Όσον αφορά στις διανυκτερεύσεις, ο αριθμός τους μειώθηκε στα 6,8
εκατομμύρια έναντι 7.,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011,
παρουσιάζοντας μείωση 8,3%. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην
μείωση των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 16,9%.
Αντιθέτως οι διανυκτερεύσεις των κατοίκων από τις λοιπές χώρες
εκτός της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 12,6% .

Η μείωση των διανυκτερεύσεων των χωρών της ΕΕ των 27 είναι
αποτέλεσμα της μείωσης των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ζώνης
του ευρώ κατά 23,6% η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από την
αύξηση των διανυκτερεύσεων των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης
του ευρώ κατά 3,8%. Μείωση παρουσιάζουν οι διανυκτερεύσεις από τη
Γερμανία κατά 17% ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά
27,3%. Τέλος από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι
διανυκτερεύσεις από την Ρωσία παρουσίασαν μείωση κατά 22,1%.


www.kathimerini.gr Πηγή: ΑΜΠΕ