ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με ανάπτυξη 0,6% και πλεόνασμα 3,3 δισ. κλείνει το 2014

Με ανάπτυξη 0,6%  και πλεόνασμα 3,3 δισ. κλείνει το 2014

Απόκλιση στο σκέλος των εσόδων καταγράφει ο προϋπολογισμός του 2014 σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών, Γκ. Χαρδούβελη. Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι τα φορολογικά έσοδα θα παρουσιάσουν υστέρηση στο τέλος του έτους ύψους 1,2 δισ. ευρώ, εξέλιξη που οφείλεται σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρα στην είσπραξη των δύο τελευταίων δόσεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015.

Πάντως, το τρέχον έτος το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 0,6%, από -3,9% το 2013 και όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας με «τα σημερινά δεδομένα καθιστούν αυτή την πρόβλεψη αν όχι συντηρητική, τουλάχιστον ρεαλιστική».

Οσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα αυτό εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 3,3 δισ. ευρώ ή στο 1,8% του ΑΕΠ (σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής).
Ειδικότερα και σύμφωνα με όσα προβλέπει ο προϋπολογισμός για το 2014:

1. Αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6%, από -3,9%

2. Το μέσο ποσοστό ανεργίας, σε εθνικολογιστική βάση, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 24,8%, από 25,5% το 2013.

3. Ο εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο -1%.

4. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 3,3 δισ. ευρώ ή στο 1,8% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

5. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, (σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών), εκτιμάται ότι θα περιορισθεί στο 1,3% του ΑΕΠ, από 1,6% το 2013 και 5,9% το 2012.

6. Στα 318 δισ. ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης το χρέος, οριακά χαμηλότερο από το 2013, αλλά, ως ποσοστό του ΑΕΠ, υψηλότερο.

Σχετικά με τα έσοδα και τις δαπάνες του προϋπολογισμού προβλέπονται τα εξής:

1. Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν, σε ταμειακή βάση, στα 55,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,8 δισ. ευρώ έναντι του 2013 και μειωμένα κατά 650 εκατ. ευρώ έναντι του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Τα φορολογικά έσοδα θα έχουν μεγαλύτερες απώλειες της τάξης του 1,2 δισ. ευρώ.

Η απόκλιση αυτή υπερκαλύπτεται, σε δημοσιονομική βάση, κυρίως από:

α) την παράταση στην προθεσμία καταβολής των 2 δόσεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, οι οποίες θα εισπραχθούν τους 2 πρώτους μήνες του 2015,

β) τις αναμενόμενες αυξημένες εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων το πρώτο δίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014, λόγω εφαρμογής της εκκαθάρισης των συντάξεων από έναν εκκαθαριστή (ΗΔΙΚΑ), και

γ) τα έσοδα από ανανέωση αδειών και παραχωρήσεων, που κατανέμονται, πλέον, σε δημοσιονομική βάση, στα έτη διάρκειας της σύμβασης.

2. Οι πρωτογενείς δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 42,4 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2013 και κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Οι πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 6,8 δισ. ευρώ, από τα οποία 6,1 δισ. ευρώ θα διατεθούν για έργα συγχρηματοδοτούμενα και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τα υπόλοιπα 700 εκατ. ευρώ για έργα που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους.