ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις, εξαγωγές θα κριθεί η ανάπτυξη

apo-metarrythmiseis-ependyseis-exagoges-tha-krithei-i-anaptyxi-2057457

Από τρεις παράγοντες εξαρτάται η βιωσιμότητα του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τη Eurobank αυτοί είναι:

• Η συνέχιση και ορθολογική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

• Η αύξηση του μεριδίου των επενδύσεων.

• Η ενίσχυση της αξίας των εξαγωγών.

Οπως αναφέρει η τράπεζα στο εβδομαδιαίο δελτίο της «7 ημέρες οικονομία», η βιωσιμότητα του νέου ελληνικού υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και τη δυναμική του δημοσίου χρέους της οικονομίας μας. «Ισχυροί ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης, για παράδειγμα μεγαλύτεροι του 3%, παράλληλα με τη μη ύπαρξη δημοσιονομικών πρωτογενών ελλειμμάτων, αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για τη μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ», σημειώνει και προσθέτει πως «στην περίπτωση που κατορθώσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι, τότε αυτομάτως η διαπραγματευτική δύναμη έναντι των δανειστών μας θα αυξηθεί και παράλληλα το κόστος δανεισμού τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα θα μειωθεί».

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank υποστηρίζει πως «είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την αξιοπιστία της χώρας μας να κατορθώσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια να δημιουργήσουμε τους δικούς μας, εθνικούς μηχανισμούς-θεσμούς δέσμευσης, οι οποίοι να στοχεύουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και στον “σεβασμό” των δυνατοτήτων της οικονομίας μας, δηλαδή μακροχρόνια δημοσιονομική πειθαρχία». Διευκρινίζει, δε, ότι με τον όρο δημοσιονομική πειθαρχία «δεν εννοούμε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να ακολουθεί συνεχώς πολιτικές λιτότητας», αλλά ότι θα λαμβάνει υπ’ όψιν «τον μακροχρόνιο εισοδηματικό περιορισμό της κυβέρνησης».