ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η προληπτική γραμμή πίστωσης και οι όροι που θέτει η Γερμανία

i-proliptiki-grammi-pistosis-kai-oi-oroi-poy-thetei-i-germania-2059808

Την «επόμενη  ημέρα» για την Ελλάδα περιγράφει έγγραφο που κατατέθηκε στη γερμανική Βουλή στο πλαίσιο της σημερινής ψηφοφορίας για την έγκριση της δίμηνης παράτασης του υφιστάμενου προγράμματος.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο, εφόσον κλείσει επιτυχώς και εγκαίρως ο τρέχων έλεγχος της τρόικας, τότε μπορεί να εφαρμοστεί μία προληπτική γραμμή πίστωσης για την Ελλάδα (ECCL), ύψους το πολύ έως 10,9 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται σε αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας για το 2015 κινούνται μεταξύ 6 και 12 δισ. ευρώ. Οπότε, το ποσό των 10,9 δισ. ευρώ μπορεί να καλύψει έως το 90% των υποχρεώσεων της χώρας για το επόμενο έτος. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι για να έχει πρόσβαση η Ελλάδα στην ECCL θα πρέπει να έχει πρόσβαση και στις αγορές. Οπότε η κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας είναι διασφαλισμένη.

Η γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει το αίτημα για παράταση του υφιστάμενου προγράμματος έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015, καθώς και την υιοθέτηση της ECCL με εκτιμώμενη χρονική διάρκεια τους 12 μήνες.

Ωστόσο, στο έγγραφο επισημαίνεται πως για να ισχύσει η προληπτική πιστωτική γραμμή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος της τρόικας.

Προς το παρόν, το γερμανικό Κοινοβούλιο έχει στη διάθεσή του την προκαταρκτική έκθεση της τρόικας για την πορεία του ελληνικού προγράμματος και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο, σε αυτή τη φάση πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διάθεση μιας προληπτικής πιστωτικής γραμμής. Μάλιστα επισημαίνεται ότι οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας που υπάρχουν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μέρος των όρων υπό τους οποίους θα χορηγηθεί η προληπτική πιστωτική γραμμή. Στο πλαίσιο αυτό, οι όροι για την προληπτική πιστωτική γραμμή είναι:

1. Να μην υπάρχει απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωζώνης.

2. Να υπάρχει ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Σύμφωνα με το έγγραφο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε στην προκαταρκτική της έκθεση πως το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο υπό την προϋπόθεση της συνέχισης της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί. Μάλιστα, εκτιμάται ότι η βιωσιμότητα του χρέους έχει βελτιωθεί, εξαιτίας της μείωσης των δαπανών για τόκους και της αναμενόμενης εξοικονόμησης πόρων από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

3. Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς στόχους της.

4. Βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Υποστηρίζεται πως η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο και για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια το 2013 είχε θετικό ισοζύγιο.

5. Πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Αναφέρεται ότι φέτος η Ελλάδα δανείστηκε μέσω 3ετών και 5ετών ομολόγων, αλλά επισημαίνεται πως η πρόσβαση στην αγορά παραμένει αβέβαιη, ιδίως μετά την πρόσφατη αύξηση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι χωρίς «δίχτυ ασφαλείας» δεν είναι πιθανή η πλήρης πρόσβαση στις αγορές.

6. Η διαρκής βελτίωση της εξωτερικής θέσης της χώρας. Σύμφωνα με το έγγραφο της γερμανικής Βουλής, οι εξαγωγές της Ελλάδας –με εξαίρεση τον τουρισμό– είναι αδύναμες, παρά το γεγονός ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί σημαντικά.

7. Φερεγγυότητα των συστημικά σημαντικών τραπεζών στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διαθέτουν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας άνω του 15%.

Πάντως, ως ρήτρα για την οριστική έγκριση της ECCL από το γερμανικό Κοινοβούλιο είναι η κατάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) της τελικής της έκθεσης που θα επιβεβαιώνει ότι πληρούνται όλοι οι παραπάνω όροι. Επίσης, στο έγγραφο γίνεται λόγος και για συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην επόμενη ημέρα της Ελλάδας, πιθανόν με προληπτικής φύσεως πρόγραμμα. Να σημειωθεί ότι, εκτός απροόπτου, θα εγκριθεί η δίμηνη παράταση του υφιστάμενου προγράμματος και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (EFSF).