ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε.Ε.: 6μηνη παράταση στις κρατικές εγγυήσεις τραπεζικών ομολόγων

e-e-6mini-paratasi-stis-kratikes-eggyiseis-trapezikon-omologon-2063427

Την παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2015 των κρατικών εγγυήσεων και ομολόγων για το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας και της Κύπρου ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει άλλη απόφαση της ΕΚΤ σύμφωνα με την οποία από την 1η Μαρτίου οι κρατικές εγγυήσεις, που είχαν δοθεί για τη στήριξη του τραπεζικού τομέα, δεν θα γίνονται δεκτές για την παροχή ρευστότητας. Η απόφαση της ΕΚΤ δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά το σύνολο των χωρών της Ευρωζώνης. Στελέχη τραπεζών εκτιμούν ότι είναι θετικό το γεγονός ότι η Κομισιόν ενέκρινε την παράταση του προγράμματος των κρατικών εγγυήσεων και οι οποίες, δεδομένου ότι πλέον δεν θα γίνονται δεκτές από την ΕΚΤ, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την άντληση ρευστότητας από άλλες εναλλακτικές πηγές. Σημειώνεται ότι αν οι εγγυήσεις αυτές δεν καλυφθούν από νέες -αποδεκτές από την ΕΚΤ- εγγυήσεις τότε η ρευστότητα που έχουν αντλήσει οι εγχώριες τράπεζες (με τις κρατικές εγγυήσεις) θα καταπέσει στον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance – ELA) που βαρύνεται με σημαντικά υψηλότερο κόστος.

Αναλυτικότερα σε ό,τι αφορά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, τα μέτρα αυτά είχαν ληφθεί το 2008, με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Με δύο ξεχωριστές αποφάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παράταση του κυπριακού καθεστώς κρατικής εγγύησης για τα πιστωτικά ιδρύματα και οι παρατάσεις των ελληνικών εγγυήσεων όπως και του συστήματος ομολογιακού δανείου για τα πιστωτικά ιδρύματα, έως τις 30 Ιουνίου 2015, είναι σύμφωνες με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις. Το κυπριακό καθεστώς εγκρίθηκε αρχικά τον Νοέμβριο του 2012 και από τότε έχει παραταθεί αρκετές φορές, την τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2014. Τα ελληνικά προγράμματα είχαν αρχικά εγκριθεί τον Νοέμβριο του 2008 και έλαβαν και αυτά αρκετές παρατάσεις, η τελευταία τον Ιούνιο του 2014.