Θα επανεξεταστούν αποκρατικοποιήσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί

Θα επανεξεταστούν αποκρατικοποιήσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί

1' 12" χρόνος ανάγνωσης

Oι αποκρατικοποιήσεις θα επανεξεταστούν για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, για όσες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Η δέσμευση αυτή περιέχεται στη λίστα μέτρων της κυβέρνησης που απεστάλη στους πιστωτές της χώρας. Στα μέτρα επίσης περιλαμβάνεται η δέσμευση ότι η κυβέρνηση θα τιμήσει τις ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Για όσες όμως αποκρατικοποιήσεις υπάρξει επανεξέταση, αυτή, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση, θα γίνει προς όφελος:

• Της συμμετοχής του Δημοσίου στην ιδιωτικοποιημένη επιχείρηση, με στόχο να υποστηριχθεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.

• Ενός ελάχιστου επιπέδου επενδύσεων από την πλευρά των προτιμητέων επενδυτών.

• Μιας ελάχιστης προστασίας των όρων και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού.

• Μέτρων που θα ενισχύσουν τις τοπικές οικονομίες.

Στα προτεινόμενα μέτρα ωστόσο υπεισέρχεται η «δημιουργική ασάφεια», δεδομένου ότι δεν κατονομάζονται οι αποκρατικοποιήσεις που θεωρούνται ολοκληρωμένες. Επίσης σημειώνεται ότι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποκρατικοποιήσεων είναι τόσο το ΤΑΙΠΕΔ, όσο και τα αρμόδια υπουργεία, επιχειρώντας έτσι να μεταφερθεί μέρος των αρμοδιοτήτων του ΤΑΙΠΕΔ στην κεντρική κυβέρνηση. Πάντως τίθεται για φέτος ο στόχος των εσόδων σε 1,5 δισ. ευρώ.

Στο κείμενο ακόμη που παρέλαβαν οι πιστωτές μας, απαξιώνεται το μέχρι σήμερα έργο του ΤΑΙΠΕΔ, χαρακτηρίζοντάς το «ερασιτεχνικό». «Οι προηγούμενες αποκρατικοποιήσεις έγιναν τόσο ερασιτεχνικά και με συμβόλαια νομικά αδύναμα, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να ακυρωθούν από τις αρχές ανταγωνισμού της Ευρώπης», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ακόμη διαπιστώνεται ότι «σπανίως ένα τέτοιο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων έχει αποτύχει τόσο θεαματικά» και επιπλέον ότι ο στόχος των 22,3 δισ. ευρώ ώς το 2020 είναι εξωπραγματικός.