ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η επιστολή παραίτησης της Αν. Σακελλαρίου από το ΤΧΣ

i-epistoli-paraitisis-tis-an-sakellarioy-apo-to-tchs-2082062

Την πεποίθησή της ότι «ενήργησε απόλυτα σύννομα» στην υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου υπογραμμίζει η διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), Αναστασία Σακελλαρίου, σε επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών Γ. Βαρουφάκη.

Στην επιστολή, με την οποία θέτει στη διάθεση του υπουργού την παραίτησή της, η κ. Σακελλαρίου τονίζει: «Είμαι σε θέση να αποδείξω και θα το πράξω ότι ενήργησα απόλυτα σύννομα και ως εκ τούτου, ακόμη και εάν το Συμβούλιο Εφετών δεχθεί τελικά την εισαγγελική πρόταση και υπάρξει παραπομπή μου στην ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασία θα προκύψει ότι ενήργησα απόλυτα ορθά και νόμιμα. Εξάλλου, δεν υπάρχει σήμερα απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για την παραπομπή μου και ούτε μου έχει επιβληθεί οποιοσδήποτε περιοριστικός όρος».

Σε ό,τι αφορά την επίμαχη υπόθεση τονίζει: «Στο πλαίσιο της σταθερής ενασχόλησής μου στον χρηματοπιστωτικό τομέα, εργάστηκα για βραχύ χρονικό διάστημα στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και συμμετείχα ως μέλος στην Επιτροπή Πιστωτικών Θεμάτων, η οποία ήταν εισηγητική επιτροπή προς την Εκτελεστική Επιτροπή της τράπεζας (στην οποία δεν συμμετείχα) για χορηγήσεις και αναδιαρθρώσεις δανείων. Σκοπός των αναδιαρθρώσεων ήταν να περιορίσουν το ενδεχόμενο οριστικής απώλειας για την τράπεζα, χωρίς να υπεισέλθουν στους όρους της αρχικής χορήγησης».

«Την 5η Μαΐου 2015», συνεχίζει η κ. Σακελλαρίου στην επιστολή, «δημοσιοποιήθηκε η εισαγγελική πρόταση στο Συμβούλιο Εφετών. Σύμφωνα με αυτήν, προτείνεται η παραπομπή 40 ατόμων για το αδίκημα της απιστίας, σε μία σειρά χορηγήσεων και αναδιαρθρώσεων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στα 40 αυτά άτομα περιλαμβάνομαι κι εγώ, επειδή, κατά τα προαναφερθέντα, μετείχα στην Επιτροπή Πιστωτικών Θεμάτων, η οποία εισηγήθηκε την αναδιάρθρωση παλαιών οφειλών δύο πιστούχων».

Η κ. Σακελλαρίου, αφού υπενθυμίζει στην επιστολή της ότι το καταστατικό του Ταμείου δεν προβλέπει την απομάκρυνση από τα καθήκοντά της για όσο χρόνο διαρκεί η εκκρεμοδικία, θέτει στη διάθεση του κ. Βαρουφάκη την παραίτησή της: «Θεωρώ, ωστόσο, ότι προέχει η ομαλή συνέχιση των εργασιών του Ταμείου και ως εκ τούτου, λόγοι προσωπικής μου ευαισθησίας και πιστής προσήλωσης στο έργο του Ταμείου επιβάλλουν να δηλώσω ότι η παραίτησή μου από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου του Ταμείου είναι στη διάθεσή σας».

Αναφερόμενη στη θητεία της στο ΤΧΣ σημειώνει: «Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών, έγιναν, σε συνεργασία με τις εθνικές και κοινοτικές εποπτικές και υπηρεσιακές αρχές, οι αναγκαίες ανακατατάξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και παράλληλα διαφυλάχθηκε η ορθολογική χρήση των πόρων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ως διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου υπερασπίστηκα σταθερά, σθεναρά και αμερόληπτα τα συμφέροντα του Ταμείου, με αποκλειστικό γνώμονα τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της εθνικής οικονομίας ευρύτερα».