ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Και οφειλές φόρων στον νόμο Κατσέλη

ofeiles

Σε σημαντικές αλλαγές στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, το γνωστό νόμο Κατσέλη, προχώρησε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της υλοποίησης της νέας συμφωνίας. Χθες το υπουργείο Οικονομίας δημοσιοποίησε σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο με την οποία εξειδικεύει τις αλλαγές. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι αλλαγές πραγματοποιούνται με στόχο ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικός και λειτουργικός και να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκκρεμούν περί τις 130.000 αιτήσεις.

Με τις αλλαγές δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στον νόμο και βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τη Φορολογική Διοίκηση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προϋπόθεση αποτελεί οι οφειλές προς το Δημόσιο να μην είναι οι μοναδικές, αλλά να υπάρχουν οφειλές και προς ιδιώτες πιστωτές. Απαίτηση πιστωτή που δεν θα συμπεριληφθεί στην αίτηση διευθέτησης οφειλών δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία.

Εξαιρούνται της ρύθμισης, οφειλές αιτία των οποίων είναι τυχόν αδίκημα οφειλόμενο σε δόλο, βαριά αμέλεια ή σε χρηματικές ποινές ή δόλια χρεοκοπία ή διοικητικά πρόστιμα. Με την εγκύκλιο καθορίζεται η υποχρέωση του οφειλέτη σε σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών του, μηνιαίως, κατά το σχέδιο αποπληρωμής που έχει επικυρωθεί ή σύμφωνα με την απόφαση προσωρινής διαταγής και αναστέλλεται η παραγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών. Στις ρυθμιζόμενες οφειλές δεν συμπεριλαμβάνονται όσες αφορούν υποχρεώσεις διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου, ενώ όλες οι σχετικές οφειλές δεν πρέπει να έχουν δημιουργηθεί κατά το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη.

Οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής αλλά κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός αυτών, δύνανται να υποβάλουν ξανά αιτήσεις προκειμένου να συμπεριληφθούν και οφειλές τους προς το Δημόσιο, παραιτούμενοι από την προηγούμενη αίτηση.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ταχείας διευθέτησης μικροοφειλών, έως 20.000 ευρώ μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα με μηδενικό εισόδημα, που δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία, δεν έχουν μεταβιβάσει ή εκποιήσει ακίνητη περιουσία τον τελευταίο χρόνο, το σύνολο της λοιπής περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν καταθέσεων δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ και μόνο αν υπήρξαν συνεργάσιμοι δανειολήπτες, όπως η έννοια προσδιορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών. Για όσους μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση προβλέπεται άμεση διαγραφή οφειλών, περίοδος επιτήρησης 18 μηνών κατά την οποία εάν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης οφείλουν να ενημερώσουν τους πιστωτές τους και το δικαστήριο. Επίσης κατά την περίοδο επιτήρησης οι πιστωτές νομιμοποιούνται να ενημερώσουν το δικαστήριο για οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη περιέλθει σε γνώση τους, ενώ σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης, οι οφειλέτες νομιμοποιούνται να ζητήσουν μεταρρύθμιση της δικαστικής απόφασης, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι λοιπές διατάξεις του ν. Κατσέλη, προτείνοντας σχέδιο αποπληρωμής. Τυχόν απόκρυψη περιουσιακής μεταβολής από τον οφειλέτη, κατά την περίοδο επιτήρησης, επιφέρει άρση διαγραφής και τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης ειλικρίνειας. Μετά τη λήξη της περιόδου επιτήρησης, η νομική κατάσταση της υπερχρέωσης του οφειλέτη αίρεται.

Με τη διάταξη εισάγεται το κριτήριο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του ως εξαιρούμενες από το εισόδημα του οφειλέτη και της οικογένειάς του, προκειμένου να καθοριστούν οι μηνιαίες καταβολές προς του πιστωτές του. Ταυτόχρονα όμως προβλέπεται ότι, σε κάθε στάδιο, το τυχόν υπερβαίνον τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, αποδίδεται στους πιστωτές του οφειλέτη, μέσω των μηνιαίων καταβολών. Επίσης υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη και η υπόθεσή τους εκκρεμεί για διάστημα άνω των 6 μηνών από την υποβολή της αίτησης, χωρίς να έχει εκδικαστεί ή να έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός, να προσκομίσουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία που απαιτούνται για υποβολή της αίτησης.