«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για κατασκευή αιολικών πάρκων σε Καρδίτσα και Τροιζηνία

«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για κατασκευή αιολικών πάρκων σε Καρδίτσα και Τροιζηνία

1' 33" χρόνος ανάγνωσης

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε νόμιμες τις νομαρχιακές αποφάσεις που ενέκριναν την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων στην Καρδίτσα και την Τροιζηνία.

Συγκεκριμένα, το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 3163/2015 έκρινε ότι δεν έχει νομικά προβλήματα η απόφαση του γενικού γραμματέα περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και την λειτουργία αιολικού πάρκου ισχύος 30W της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» στις θέσεις Αέρας και Αφεντικό των δήμων Μουζακίου και Αργιθέας του νομού Καρδίτσας.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε προσφύγει, μεταξύ των άλλων, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βατσουνιάς, ο οποίος υποστηρίζει ότι τμήμα της έκτασης που έχει προγραμματιστή να κατασκευαστή το αιολικό πάρκο είναι ιδιοκτησία του.

Το εν λόγω Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφασή του, που απέρριψε την προσφυγή του συνεταιρισμού, κ.λπ., αναφέρει ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επίμαχης έκτασης που υποστηρίζει ο συνεταιρισμός ότι είναι δική του «δεν θεωρείται λυμένο έναντι του Δημοσίου».

Ακόμη, το ΣτΕ αναφέρει ότι για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν απαιτείται η προηγούμενη εκπόνηση χωροταξικού σχεδιασμού εθνικού ή τομεακού χαρακτήρα.

Με την την υπ΄ αριθμ. 3164/2015 δεύτερη απόφασή του το ίδιο Τμήμα του ΣτΕ έκρινε νόμιμή την άδεια που χορήγησε ο γενικός γραμματέας περιφέρειας Αττικής στην εταιρεία «Αιολικά Πάρκα Ελλάδος Τροιζηνία Α.Ε.».

Σύμφωνα με την άδεια η επίμαχη Ανώνυμη Εταιρεία ανελάμβανε την υποχρέωση να κατασκευάσει αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15,3 ΜW στη θέση Βρωμοσυκιά του δήμου Τροιζηνίας.

Παράλληλα, από την περιφέρεια Αττικής εγκρίθηκαν και οι περιβαλλοντικοί όροι του επίμαχου έργου στην Τροιζηνία.

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει τοπικοί σύλλογοι της Τροιζηνίας, όπως και κάτοικοι της περιοχής.

Τέλος, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή, όπως απέρριψε ως αβάσιμο έναν από του βασικούς ισχυρισμούς των τοπικών συλλόγων ότι η περιοχή που θα εγκατασταθεί ο αιολικός σταθμός είναι προστατευμένη, καθώς έχει χαρακτηριστεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.