ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόλις το 8% των Ελλήνων έχει κάποια ιδιωτική ασφάλιση, πλην αυτοκινήτου

Μόλις το 8% του πληθυσμού (μη συμπεριλαμβανομένης της αστικής
ευθύνης οχημάτων), έχει κάποια ασφάλιση, σύμφωνα με έρευνα που
πραγματοποίησε η MRB Hellas για λογαριασμό της εταιρείας Ira Media
και παρουσιάζει το κλαδικό περιοδικό NextDeal.

Από την έρευνα επιβεβαιώνονται τα περιθώρια ανάπτυξης της ιδιωτικής
ασφάλισης καθώς ακόμη και όσοι έχουν κάποια ασφάλιση ζωής, στη
συντριπτική πλειοψηφία αυτή σχετίζεται με το αυτοκίνητο. Αντιθέτως
σημειώνεται σημαντική υστέρηση στις ασφαλίσεις ζωής.

Εδικότερα τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα είναι:

– Το μικρότερο ποσοστό ιδιωτικής ασφάλισης το κατέχουν οι ηλικίες
18-24 (7,7%), αποδεικνύοντας τη δυσκολία στο να συνειδητοποιήσουν
τη σημασία της οι τόσο μικρές ηλικίες. Αντίθετα, οι ηλικίες 35-44
και 45-54 κατέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά (31,7% και 27%
αντίστοιχα).

– Η Αθήνα κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό πελατών ασφαλιστικών
εταιρειών, οι οποίοι εργάζονται με εισόδημα 1.500 ευρώ και άνω και
είναι παντρεμένοι. Αυτό μας δείχνει ότι, πλέον, οι υψηλόμισθοι
κυρίως προβαίνουν σε ιδιωτική ασφάλιση και όσοι έχουν σοβαρά
συναισθηματικά κίνητρα (οικογένεια).

– Η πιο διαδεδομένη ασφάλιση είναι αυτή του αυτοκινήτου, του
σπιτιού (φωτιάς, αστικής ευθύνης), ενώ ακολουθούν αυτή της
νοσηλείας και η ασφάλεια ζωής. Παραδόξως, η ασφάλεια κλοπής σπιτιού
κατέχει μόλις ένα 12%.

Η έρευνα της MRB HELLAS διεξάγεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και
πραγματοποιείται κάθε μήνα όλο το χρόνο, εκτός Αυγούστου.


Πηγή: ΑΜΠΕ