ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Να μη χάνεται το δικαίωμα σύνταξης λόγω 5ετούς παραγραφής

na-mi-chanetai-to-dikaioma-syntaxis-logo-5etoys-paragrafis-2103938

Την κατάργηση διάταξης νόμου που προβλέπει μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους την παραγραφή του δικαιώματος συνταξιοδότησης εφόσον αυτό δεν ασκηθεί εντός 5ετίας από τη θεμελίωσή του, ζητεί ο Συνήγορος του Πολίτη. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, το δικαίωμα του πολίτη θα πρέπει να μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η σύνταξη θα ξεκινήσει να καταβάλλεται από την υποβολή της σχετικής αίτησης και μετά. Αλλωστε, σε κανένα άλλο ταμείο πλην Δημοσίου δεν προβλέπεται η παραγραφή του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, το οποίο μάλιστα προστατεύεται και από το Σύνταγμα. Παρά την παρέμβαση, το υπουργείο Οικονομικών και δη το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απάντησε ότι δεν προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση της σχετικής συνταξιοδοτικής διάταξης, υποστηρίζοντας ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο πριν από την ψήφιση της διάταξης, το 2002, έκρινε ότι οι προθεσμίες που τίθενται είναι εύλογες και επαρκείς για να κινηθεί με αίτηση του ενδιαφερόμενου η σχετική διοικητική διαδικασία έκδοσης της σύνταξης.

Αντίθετα, στο πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής επισημαίνεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο σε πρόσφατες αποφάσεις του (τα έτη 2012 και 2014), διατυπώνει ταυτόσημες απόψεις επί του θέματος με αυτές του Συνηγόρου του Πολίτη.

Αναλυτικά, πολίτες προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενοι για την απόρριψη των αιτημάτων τους περί χορήγησης ή αυξητικής αναπροσαρμογής της σύνταξής τους από τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), διότι είχε παρέλθει πενταετία από τη θεμελίωση των αντίστοιχων δικαιωμάτων τους, με αποτέλεσμα αυτά να έχουν παραγραφεί, βάσει της διάταξης της παρ. 3 του άρθρ. 3 του ν. 3075/2002.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του δημοσίου υπαλλήλου και των μελών της οικογένειάς του, προστατεύεται από το Σύνταγμα, ενώ με την παραγραφή του παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, και επισημαίνει ότι σε κανέναν ασφαλιστικό οργανισμό, που παρέχει κύρια σύνταξη, δεν προβλέπεται παραγραφή του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ανεξάρτητα από τον χρόνο άσκησής του. Ο μόνος περιορισμός που υφίσταται είναι ότι αφετηρία της έναρξης καταβολής της σύνταξης αποτελεί η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως από τον δικαιούχο.