ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

forodoxies-gnorizete-oti-amp-8230-2106556

60% μειώθηκε ο φόρος εισοδήματος που απέδωσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις μεταξύ 2009 και 2014, παρά την αύξηση των φορολογικών συντελεστών. H μείωση ήταν αποτέλεσμα της συρρίκνωσης της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και της φοροδοτικής τους ικανότητας.

86% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εντοπίζουν ως πρόβλημα για την ανάπτυξή τους την οικονομική αβεβαιότητα έναντι 37% στην Ευρωζώνη. Οπως αναδεικνύεται στην έρευνα της Grant Thornton, 48%, ή μία στις δύο ελληνικές επιχειρήσεις (πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο), έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την έλλειψη χρηματοδότησης. Σοβαροί παράγοντες ανάσχεσης είναι επίσης η έλλειψη ρευστότητας, η γραφειοκρατία και το υψηλό ενεργειακό κόστος. Αντίθετα, δεν προβληματίζουν όσο στην Ευρωζώνη η έλλειψη παραγγελιών και καταρτισμένου ανθρωπίνου δυναμικού.

40% των ελληνικών επιχειρήσεων σκοπεύουν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στο εξωτερικό. Στον προγραμματισμό των επιχειρήσεων εντάσσεται επίσης η βελτίωση της αποδοτικότητας του ανθρωπίνου δυναμικού, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και η πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης. Σημαντική αύξηση προκύπτει και στην πραγματοποίηση συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&As) στην Ελλάδα.

43 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι καταθέσεις από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι τον Αύγουστο του 2015, ενώ οι σωρευτικές απώλειες καταθέσεων που είχαν οι τράπεζες από την έναρξη της κρίσης (2009) ξεπέρασαν τα 116 δισ. ευρώ ή το 65,2% του ΑΕΠ.

20% ήταν η απόδοση των δεκαετών ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου το καλοκαίρι του 2015. Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος απόδοσης για όλες τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης ήταν κάτω του 3%.

30% μειώθηκε η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) των επιχειρήσεων μεταξύ 2009 και 2014. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση με την περαιτέρω αύξηση των φορολογικών συντελεστών (29% στα εταιρικά κέρδη) που απαιτεί το τρίτο μνημόνιο και τις επιπτώσεις που θα έχει τόσο στη ρευστότητα των επιχειρήσεων όσο και στα δημόσια έσοδα.

25% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους με τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού τους. Επιπλέον, 25% των επιχειρήσεων δεν καλύπτουν τους τόκους τους με τη λειτουργική τους κερδοφορία. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν συνολικό καθαρό δανεισμό 14,4 δισ. ευρώ.

15% των εγχώριων επιχειρήσεων έχουν δανεισμό υψηλότερο από τον κύκλο εργασιών τους. Η σχετική εικόνα είναι εντονότερη όσο μειώνεται το μέγεθος των επιχειρήσεων. Το 2014, καθαρός δανεισμός 18,2 δισ. ευρώ αποδίδεται σε επιχειρήσεις των οποίων ο δανεισμός υπερέβαινε τις πωλήσεις τους. Εκτιμάται ότι η αποπληρωμή του δανεισμού αυτού είναι σχεδόν αδύνατη υπό τις παρούσες συνθήκες, μια και ο δανεισμός έχει διαμορφωθεί σε επίπεδα δραστηριότητας που δεν προβλέπεται να ανακτηθούν στο άμεσο μέλλον.

3,1% αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω ο τζίρος των επιχειρήσεων από το 2014 στο 2015. Αν εξαιρέσουμε τον τομέα των πετρελαιοειδών, αναμένουμε το 2015 οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 0,7%. Σε 37 κλάδους της έρευνας, μεταξύ των οποίων αυτός των πετρελαιοειδών που επηρεάζεται άμεσα και από τη διεθνή πτώση τιμών του πετρελαίου, μέσα στο 2015 η μείωση θα αγγίξει το 5,5%.

17% των ελληνικών επιχειρήσεων αναμένουν αύξηση εσόδων στους επόμενους 12 μήνες, 25% αναμένουν να αναπτύξουν τις εξαγωγές τους και 34% υπολογίζουν να αυξήσουν τις αγορές σε πάγιο εξοπλισμό. Πηγή αισιοδοξίας αποτελεί και ο κλάδος του τουρισμού, δεδομένων των περίπου 25 εκατ. αφίξεων εντός του 2015.

6,6 δισ. ευρώ ζημίες κατέγραψαν οι ελληνικές επιχειρήσεις, που εμφάνισαν μείωση κερδοφορίας από το 2009 στο 2014. Για τις περισσότερες από αυτές υπάρχει πλέον σοβαρός κίνδυνος βιωσιμότητας, καθώς υπό τις παρούσες συνθήκες κάποιες δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους προς προμηθευτές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εργαζομένους.

19% μειώθηκε ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις την τελευταία πενταετία, δεδομένου ότι η μείωση των εργαζομένων αποτελεί για τις εταιρείες το βασικότερο και αμεσότερο εργαλείο για τη μείωση του κόστους τους.

• Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν στο παγκόσμιο συνέδριο της Grant Thornton, που πραγματοποιήθηκε φέτος στην Αθήνα και συμμετείχαν περισσότερες από 100 χώρες.

Πηγή: Grant Thornton