ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ορατοί οι κίνδυνοι για ομολογιούχους

03s1trapeza

Χωρίς εκπλήξεις και κοντά στις εκτιμήσεις τους χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα του stress test οι διεθνείς οίκοι JP Morgan, Goldman Sachs και Wood, ενώ Credit Suisse και Moody’s θεωρούν ότι η «αβεβαιότητα παραμένει», καθώς είναι «περιορισμένη» η ικανότητα των τραπεζών να αντλήσουν μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα 4,4 δισ. ευρώ από ιδιώτες. Οι διεθνείς οίκοι υποδέχθηκαν τα αποτελέσματα των stress test, που ανέδειξαν υστέρηση κεφαλαίων 4,4, δισ. στο πλαίσιο του βασικού σεναρίου και 14,4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του δυσμενούς σεναρίου, κάνοντας λόγο για αναμενόμενα αποτελέσματα, που βρέθηκαν κοντά στις εκτιμήσεις που είχαν κάνει οι ίδιοι για το εύρος των κεφαλαιακών αναγκών που θα απαιτηθούν. Με δεδομένο, ωστόσο, το σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για την κάλυψη των αναγκών του βασικού σεναρίου από ιδιώτες, η Moody’s θεωρεί ότι είναι «πιθανή» η χρήση πόρων του Δημοσίου, καθώς και το bail in των ομολογιούχων.

Αντίστοιχα η Credit Suisse εκτιμά ότι η όρεξη των ιδιωτών για συμμετοχή δεν είναι ξεκάθαρη, με δεδομένο ότι υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα στη δομή. Ειδικότερα, η Credit Suisse τονίζει ότι τα «κουρέματα» στην αξία της περιουσίας αντιστοιχούν σε 4,4 δισ. ευρώ στο σύνολο των προσαρμογών ύψους 9,2 δισ. ευρώ, που έγιναν κατά την αξιολόγηση του ενεργητικού των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Το μεγαλύτερο κομμάτι από τα 4,4 δισ. ευρώ, δηλαδή τα 3,1 δισ. ευρώ, οφείλεται σε επαναξιολόγηση των προβλέψεων που απαιτούνται για οικιστικά ακίνητα, στα οποία επιβλήθηκε «κούρεμα» 25% στα collateral. Επιπροσθέτως, τα collateral επίσης επατιμολογήθηκαν χαμηλότερα κατά 2,6 δισ. ευρώ κατά τη διαδικασία εξέτασης των φακέλων. Οπως αναφέρει η Credit Suisse, αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά τα επίπεδα προβλέψεων.

Η JP Morgan χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα θετικά για τον κλάδο, σημειώνοντας όμως ότι οι ελληνικές συστημικές τράπεζες άντλησαν μετά το PSI συνολικά 37 δισ. ευρώ. Αν σε αυτά προστεθούν τα 15 δισ. ευρώ που διατέθηκαν για τις τράπεζες που εκκαθαρίστηκαν και τα 9,2 δισ. ευρώ, που είναι οι εκτιμήσεις για τις νέες ανάγκες, φτάνουμε συνολικά σε ένα ποσό 60 δισ. ευρώ ή 33% του ΑΕΠ της χώρας για το 2014. Τέλος, η Wood εκτιμά ότι όταν ολοκληρωθούν οι ενέργειες ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, οι τέσσερις τράπεζες θα έχουν δείκτη CET I μεταξύ του 15% και του 18%.