ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλείψεις στο σύστημα δημοπράτησης έργων

Ελλείψεις στο σύστημα δημοπράτησης έργων

Για σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα που είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσουν στην αδυναμία δημοπράτησης δημοσίων έργων, αρχής γενομένης από την 1η Δεκεμβρίου, προειδοποίησε χθες με σχετική επιστολή του ο Σύνδεσμος Ανώτερων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), αναφερόμενος στο γεγονός ότι από τις αρχές του επόμενου μήνα όλα τα έργα θα δημοπρατούνται υποχρεωτικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων). Οπως καταγγέλλει ο ΣΑΤΕ, καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της άρτιας προετοιμασίας των φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία, δημόσιοι και ιδιωτικοί. Ως εκ τούτου, ο ΣΑΤΕ ζητά την παράταση της ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής δημοπράτησης των δημοσίων έργων με τον τρόπο αυτό.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των τεχνικών εταιρειών, κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο ώστε να διορθωθούν τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί ήδη από τον προηγούμενο Ιούλιο (π.χ., συχνές «πτώσεις» του συστήματος, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η υποβολή προσφορών εμπρόθεσμα). Μεταξύ άλλων, ο ΣΑΤΕ έχει επισημάνει ότι σε 1.500 άλλους διαγωνισμούς (αφορούν και προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών), μέσω του συστήματος, έχουν υποβληθεί 3.500 προσφορές, δηλαδή μόλις 2,25 προσφορές ανά διαγωνισμό, αριθμός εξαιρετικά μικρός για τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα στον χώρο των δημοσίων έργων, στον οποίο κατά κανόνα κατατίθενται περισσότερες από 30 προσφορές σε κάθε διαγωνισμό.

Να σημειωθεί ότι ο ηλεκτρονικός χαρακτήρας του συστήματος επί της ουσίας αναιρείται, αφού υπάρχει απαίτηση συνυποβολής όλων των εγγράφων σε έντυπη μορφή εντός τριών ημερών.