ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αισιόδοξος για το 2016 ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Στουρνάρας

08s19stournar1

Την αισιοδοξία του για τη νέα χρονιά υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σε μήνυμά του προς το προσωπικό της Κεντρικής Τράπεζας.

Ο διοικητής της ΤτΕ τόνισε ότι η Τράπεζα διαθέτει τη θεσμική θωράκιση, τα απαραίτητα εργαλεία παρέμβασης, την αποφασιστικότητα της διοίκησης, την κατάρτιση και την αφοσίωση του προσωπικού της για να συνεχίσει να εκπληρώνει τον ρόλο της ως θεματοφύλακας της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας εντός Ευρωσυστήματος.

Ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε, επίσης, στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε η ΤτΕ το 2015: «Βρεθήκαμε, πράγματι, αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες καταστάσεις. Το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς που πέρασε δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα οι αντοχές του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας. Η έντονη αβεβαιότητα πυροδότησε αρνητικά σενάρια και εικασίες για το μέλλον της χώρας. Το τραπεζικό σύστημα αντιμετώπισε αλλεπάλληλα επεισόδια κρίσης εμπιστοσύνης, που απείλησαν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με αποτέλεσμα την κήρυξη της τραπεζικής αργίας και την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), προκειμένου να διασφαλιστούν οι καταθέσεις και η εν γένει σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Τράπεζα της Ελλάδος ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις προκλήσεις αυτές, συμβάλλοντας καταλυτικά στην εξισορρόπηση της κατάστασης, διαφυλάττοντας παράλληλα την ανεξαρτησία και το κύρος της. Σας είμαι ευγνώμων για τη σκληρή δουλειά και την αδιάλειπτη στήριξή σας».
Κάνοντας έναν απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς σημείωσε ότι η ΤτΕ:

• Παρείχε έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση προς την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, ενώ ευαισθητοποίησε την κοινή γνώμη με τις εκθέσεις της και τις παρεμβάσεις του διοικητή της.

• Διασφάλισε την αδιάλειπτη παροχή ρευστότητας στα πιστωτικά ιδρύματα, δίνοντας εβδομαδιαία μάχη για τον ELA.

• Εφοδίασε τα πιστωτικά ιδρύματα με τραπεζογραμμάτια, χωρίς να σημειωθεί έλλειψη ούτε στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

• Εκπόνησε τη στρατηγική για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε συνεργασία με την κυβέρνηση και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

• Ολοκλήρωσε τον έλεγχο ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (AQR) των τραπεζών.

• Ολοκλήρωσε, επίσης, την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των σημαντικών και μη τραπεζών, χωρίς απώλεια καταθέσεων και χωρίς κλυδωνισμούς για το πιστωτικό σύστημα.

• Συνεργάστηκε αποτελεσματικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) – με τη συμμετοχή υπαλλήλων της Τράπεζας σε μεικτές εποπτικές ομάδες (JSTs).

• Συνέβαλε στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), με αποτέλεσμα η ύφεση να είναι τελικά πολύ μικρότερη της αναμενομένης.

• Στήριξε τις εργασίες της Επιτροπής Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

• Παρείχε στήριξη προς το Δημόσιο σε πολλές δραστηριότητές του, εντός των πλαισίων της Συνθήκης.