ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιο αυστηρή καθίσταται η παραμονή στη ρύθμιση των 100 δόσεων

pio-aystiri-kathistatai-i-paramoni-sti-rythmisi-ton-100-doseon-2117289

Δυσκολεύει το καθεστώς παραμονής των οφειλετών του Δημοσίου στην ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις. Και αυτό διότι με απόφαση που εξέδωσε ο εκτελών χρέη γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Ι. Μπάκας αποφάσισε να θέσει κριτήρια για όσους είναι ενταγμένοι στη ρύθμιση των 100 δόσεων και δημιουργούν νέα χρέη. Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο: «Η πάγια ρύθμιση (σ.σ. των 12 δόσεων) δεν χορηγείται εάν οι συνολικές ετήσιες υποχρεώσεις του οφειλέτη είναι μικρότερες του 30% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματός του, όπως αυτό προκύπτει από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους». Δηλαδή, αν κάποιος με εισόδημα, π.χ., 15.000 ευρώ είναι στη ρύθμιση των 100 δόσεων και επιθυμεί να ρυθμίσει και νέες οφειλές, οι συνολικές υποχρεώσεις του πρέπει να ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ – δηλαδή το 30% του εισοδήματός του.

Επαχθέστερο είναι το καθεστώς και για όσους έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και το συνολικό ύψος των βασικών τους οφειλών-υποχρεώσεων (εντός και εκτός ρύθμισης) ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να εντάξει σε ρύθμιση (πάγια των 12 δόσεων) τις νέες οφειλές του, μόνον εφόσον αποδείξει την οικονομική του αδυναμία για την καταβολή αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης. Η σχετική αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση υποβάλλεται με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των νέων οφειλών πριν από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξής τους υπηρεσία.

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι, προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση, οι υπόχρεοι θα πρέπει να εξοφλούν τις δόσεις τους ως εξής:

1. Από 16/12/2015 μέχρι 30/6/2016 εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες (όχι από την παραλαβή ενημερωτικού σημειώματος που έως τώρα ερχόταν με 10-15 ημέρες καθυστέρηση).

2. Από 1/7/2016 μέχρι 31/12/2017 εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

3. Από 1/1/2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, δηλαδή χωρίς καμία ημέρα καθυστέρηση.