ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώθηκαν τα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων

meiothikan-ta-epitokia-neon-katatheseon-kai-daneion-2117436

Μείωση παρουσίασαν τον Νοέμβριο του 2015 έναντι του προηγούμενου μήνα τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια των νέων καταθέσεων και δανείων, οδηγώντας σε μείωση του περιθωρίου επιτοκίου, που διαμορφώθηκε στις 4,34 εκατοστιαίες μονάδες. Το μέσο επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων παρουσίασε μείωση κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,01%, ενώ το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,92%. Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,08%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 7,45%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου παρουσίασε μείωση κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,06%. Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 60 μονάδες βάσης στο 5,67%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 5,22% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 5%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,46% και το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,62%.