ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χορηγήσεις νέων δανείων

30s4dan

Επιστροφή σε θετικό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης καταγράφηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι τελικά η εξέλιξη της οικονομίας είναι πολύ καλύτερη έναντι των αρχικών εκτιμήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον περασμένο Δεκέμβριο η καθαρή ροή χρηματοδότησης, δηλαδή οι χορηγήσεις νέων δανείων, προς τον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκε στα 210 εκατ. ευρώ ενάντι αρνητικής ροής 458 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο. Παράλληλα τον Δεκέμβριο καταγράφεται αύξηση καταθέσεων κατά περίπου 2,5 δισ. ευρώ, καθώς σύμφωνα με τραπεζικές πηγές ανήλθαν στα 123,38 δισ. ευρώ από 120,9 δισ. ευρώ που ήταν τον Νοέμβριο.

Μετά την αύξηση του υπολοίπου δανείων τον προηγούμενο μήνα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης βελτιώθηκε τον Δεκέμβριο σε -2% έναντι -2,2% τον Νοέμβριο 2015. Αναλυτικότερα, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Δεκέμβριο του 2015, ήταν θετική κατά 355 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 176 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο.

Σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 47 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 25 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, αρνητική κατά 98 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά έναντι αρνητικής καθαρής ροής 256 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι η καθαρή ροή προς στεγαστικά δάνεια διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο σε -93 εκατ. έναντι -242 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο.