ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλοχεύουν κίνδυνοι για την οικονομία, τονίζει η Eurobank

euro

Παρά το γεγονός ότι η αναμενόμενη ύφεση του 2015 τείνει να αποδειχθεί ηπιότερη από τις προβλέψεις των καλοκαιρινών μηνών, κίνδυνοι για τις προοπτικές της οικονομίας εξακολουθούν να υφίστανται, επισημαίνει η Eurobank στο οικονομικό της δελτίο «7 Ημέρες Οικονομία».

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους της τράπεζας, η «ανθεκτικότητα» της ιδιωτικής κατανάλωσης σε ένα περιβάλλον αρνητικού ρυθμού αποταμίευσης (από την πλευρά των νοικοκυριών), η συρρίκνωση των επενδύσεων και η μείωση των εξαγωγών αποτελούν συνταγή για τη δημιουργία συνθηκών στασιμότητας στο παρόν και νέας ύφεσης στο μέλλον. Η Eurobank διαπιστώνει επιβράδυνση του ρυθμού πτώσης της ανεργίας και μείωση του εξωτερικού εμπορίου. Τους τελευταίους έξι μήνες παρατηρείται επιβράδυνση στον ρυθμό πτώσης του ποσοστού ανεργίας. Αυτό το στοιχείο, παράλληλα με την πρόσφατη πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (χειμερινές προβλέψεις, 4/2/2016) για αρνητικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το 2016, σηματοδοτεί ότι στο τρέχον έτος η πτωτική πορεία του ποσοστού ανεργίας είναι πιθανό να αντιστραφεί. Το γεγονός αυτό αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες για τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας. Για παράδειγμα, το υψηλό ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων οδηγεί σε απαξίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ως εκ τούτου σε μείωση του δυνητικού προϊόντος της οικονομίας. Επιπρόσθετα, η δυνατότητα της οικονομίας να χρηματοδοτήσει στο μέλλον το ίδιο επίπεδο κοινωνικών παροχών, όπως αυτό στο παρόν, τίθεται εν αμφιβόλω.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές κατέγραψαν ετήσια μείωση 2,61% τον Δεκέμβριο του 2015. Το αντίστοιχο μέγεθος για τις εισαγωγές ήταν

-7,91%. Για το σύνολο του έτους οι εξαγωγές μειώθηκαν 1,39 δισ. ευρώ ή 5,12%, ενώ οι εισαγωγές συρρικνώθηκαν 4,55 δισ. ευρώ ή 9,45%.