ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα κατάρτισης για 3.000 ανέργους στον κλάδο τεχνολογίας

texnologia

Στο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για άνεργους νέους, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή, συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Στόχος είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αυτό επιτυγχάνεται με συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και αξιοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων 3.000 ανέργων, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, σε ειδικότητες του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να ενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας απασχολούμενοι στον δυναμικό κλάδο ΤΠΕ.

Η διάρκεια του προγράμματος της κατάρτισης είναι 380 ώρες και περιλαμβάνει γνώσεις σε θεωρητικό, αλλά και πρακτικό επίπεδο για τους ωφελουμένους. Ο ΣΕΠΕ, μέσω δράσεων δημοσιοποίησης του προγράμματος, θα προσεγγίσει τις επιχειρήσεις ώστε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας edu.sepe.gr, με προθεσμία υποβολής της αίτησης μέχρι και 31/3/2016. Τo αντικείμενο κατάρτισης αφορά τις ειδικότητες: τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων (computer & network technician), τεχνικός εφαρμογών λογισμικού (software specialist), ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών (web & mobile specialist), προγραμματιστής βάσεων δεδομένων (database developer), τεχνικός ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής (IT security specialist). Με τη λήξη του προγράμματος, θα υπάρξει πιστοποίηση των δεξιοτήτων.