ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκε ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής

reustothta1

Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε ετήσια αύξηση 5,19% τον Δεκέμβριο 2015. Για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου 2015 – Δεκεμβρίου 2015 η μέση ετήσια μεταβολή ήταν 0,65%. Η εν λόγω θετική επίδοση προήλθε κυρίως από το δεύτερο εξάμηνο 2015.

Πιο συγκεκριμένα, η μέση ετήσια μεταβολή διαμορφώθηκε στο 1,76% από -0,46% το πρώτο εξάμηνο 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε –σε όρους ετήσιας μεταβολής– 5,19% τον Δεκέμβριο 2015. Σε όλους τους επί μέρους τομείς σημειώθηκε άνοδος της παραγωγής. Στα ορυχεία και στα λατομεία καταγράφηκε αύξηση 9,6%, στις μεταποιητικές βιομηχανίες 3,3%, στον ηλεκτρισμό 11,3% και στην παροχή νερού 0,9%.

Σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση της βιομηχανικής παραγωγής σε κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων οι ετήσιες μεταβολές είχαν ως εξής:

• Ενέργεια 7,9%.

• Ενδιάμεσα αγαθά 2,5%.

• Κεφαλαιουχικά αγαθά -5,5%.

• Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 12,8%.

• Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,8%.

Για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου 2015 – Δεκεμβρίου 2015 η μέση ετήσια μεταβολή του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής ήταν 0,65%. Συνεπώς, ο εν λόγω κλάδος αναμένεται να έχει θετική –έστω και οριακά– συνεισφορά στο πραγματικό ΑΕΠ του 2015. Αυτή η επίδοση προήλθε κυρίως από το δεύτερο εξάμηνο 2015. Η μέση ετήσια μεταβολή το πρώτο εξάμηνο 2015 ήταν -0,46%, ενώ το δεύτερο εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκε στο 1,76%.