ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση έως 30 Ιουνίου για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2015

Παράταση έως 30 Ιουνίου για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2015

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2015, έως 30-6-2016.

Το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, έκανε δεκτή την εισήγηση του αναπληρωτή προέδρου της διοικούσας επιτροπής του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) Δ. Βερβεσού και αποφάσισε να παρατείνει έως την 30ή Ιουνίου 2016, την προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, χωρίς έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες.

Η προθεσμία λήγει κανονικά στις 29 Φεβρουαρίου 2016.