ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Οριακά έσοδα, μειωμένες δαπάνες

therms

Πρωτογενές πλεόνασμα υψηλότερο του στόχου κατέγραψε ο προϋπολογισμός τον Ιανουάριο του 2016, με την κυβέρνηση να χρησιμοποιεί για μία ακόμα φορά τη μέθοδο της συγκράτησης δαπανών, καθώς τα φορολογικά έσοδα ήταν ελαφρώς μικρότερα του στόχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στα 1,2 δισ. έναντι στόχου για 307 εκατ. ευρώ, με τις δαπάνες να είναι 483 εκατ. ευρώ λιγότερες από τον στόχο και τα έσοδα προ επιστροφών φόρων να παρουσιάζουν υστέρηση 75 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.214 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 393 εκατ. ευρώ ή 10,3%  έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.649 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του  στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου 2016 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κατηγορίες εσόδων:

Α) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 78 εκατ. ευρώ ή 38,7%,
Β) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 19 εκατ. ευρώ ή 13,3%,
Γ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 81 εκατ. ευρώ ή 76,5%,
Δ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 86 εκατ. ευρώ ή 32,2%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κατηγορίες:

Α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 29,1%,
Β) Φόροι στην περιουσία κατά 98 εκατ. ευρώ ή 20,0%,
Γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 22,4%,
Δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 102 εκατ. ευρώ ή 7,6%,
Ε) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 44 εκατ. ευρώ ή 12,5%,
ΣΤ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 22 εκατ. ευρώ ή 52,4%

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 296 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 49 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (346 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 566 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 406 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.141 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 483 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου  (3.625 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.006 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 469 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 438 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 167 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 20 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και 11 εκατ. ευρώ για επίδομα θέρμανσης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 135 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.