ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη αύξηση εισφορών για ασφαλισμένους και συνταξιούχους

s19p2_2004ekptosi-eisforas

Αυξήσεις εισφορών όχι μόνο για τους ασφαλισμένους αλλά και για τους συνταξιούχους «έκρυβε» το σχέδιο νόμου, στο πλαίσιο των ενιαίων κανόνων για όλους. Οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών αλλά και οι αυξήσεις ειδικά στην περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών, σε συνδυασμό με τις φορολογικές επιβαρύνσεις που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου αναμένεται να οδηγήσουν σε ασφυξία εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Από την «παγίδα» των εισφορών δεν γλιτώνουν ούτε οι νέοι επιστήμονες, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 39, η έκπτωση στις εισφορές κατά τα 5 πρώτα χρόνια της έναρξης επαγγέλματος αποτελεί ασφαλιστική οφειλή, ποθ θα πρέπει να εξοφληθεί, αναπροσαρμοσμένη, για να λάβει ο ασφαλισμένος σύνταξη.

Με στόχο την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι από την 1η Ιουλίου οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να κατατίθενται από τους εργοδότες, ταυτόχρονα με τις ασφαλιστικές εισφορές και τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Αναλυτικά, όπως αποκάλυψε η «Κ», από την ψήφιση του νόμου και μετά, το συνολικό ποσοστό εισφοράς του κλάδου σύνταξης στον Ενιαίο Φορέα Κύριας Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για μισθωτούς και εργοδότες ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζόμενων, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές, λόγω γάμου, γεννήσεων τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, το ίδιο θα ισχύσει και στο Δημόσιο. Η εισφορά κατανέμεται κατά 6,67% για τον εργαζόμενο και κατά 13,33% για τον εργοδότη. Καθώς καταργείται το αγγελιόσημο, αντίστοιχες εισφορές καταβάλλονται και για τους δημοσιογράφους και ασφαλισμένους του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας εισφοράς ορίζεται το 10πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό, ήτοι 5.860 ευρώ.

Στο 20% ορίζεται η εισφορά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, ασφαλισμένους έως σήμερα στα ταμεία ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Οι εισφορές υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού είναι τα 586 ευρώ. Ειδικά στην περίπτωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας, η ελάχιστη βάση υπολογισμού ορίζεται στο 70% του κατώτατου μισθού. Ειδικά για τους επιστήμονες ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, προβλέπεται έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών έως και κατά 50% για τη τριετία 2017-2019. Αναλυτικά, η έκπτωση της τάξης του 50% θα ξεκινά από εισοδήματα από 7.000 έως 13.000 ευρώ και θα μειώνεται κατά 1% ανά 1.000 ευρώ.

Αλλά και οι αγρότες από την 1η Ιανουαρίου 2021 θα πληρώνουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης, 20%, επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα. Για το διάστημα από 1/7/215 έως 31/12/2016, το ύψος της μηνιαίας εισφοράς αυξάνεται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται στο 10% επί των υφιστάμενων ασφαλιστικών κατηγοριών. Και για τους αγρότες το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα θα υπολογίζεται επί του 70% τού κάθε φορά κατώτατου μισθού.

Μείωση εισοδημάτων έρχεται και μέσω της επιβολής εισφοράς υπέρ υγείας, της τάξης του 6,69%, επί των εισοδημάτων στα οποία επιβάλλεται εισφορά και υπέρ της κύριας σύνταξης, καθώς μέχρι σήμερα κάποιοι ασφαλισμένοι πλήρωναν μικρότερες εισφορές ή ένα πάγιο ποσό που δεν ξεπερνούσε τα 90 ευρώ τον μήνα.

Αλλά και για τους ήδη συνταξιούχους το σχέδιο νόμου κρύβει και νέες επιβαρύνσεις, καθώς η εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ, που επιβλήθηκε σε κύριες συντάξεις το καλοκαίρι του 2015, επιβάλλεται πλέον και στην περίπτωση δύο κύριων συντάξεων, αλλά και στην περίπτωση απασχόλησης του συνταξιούχου. Η αλλαγή θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου 2017. Αντίστοιχα (όπως προβλεπόταν από την αρχή) η εισφορά 6% στις επικουρικές επιβάλλεται στο σύνολο των συντάξεων.