ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εως 31% φθάνει η επιβάρυνση στις αμοιβές με «μπλοκάκι»

efori--2

Διπλές εισφορές στις περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης καλούνται να καταβάλλουν από την ψήφιση του νόμου και εφεξής χιλιάδες εργαζόμενοι, ενώ, σύμφωνα με τις διατάξεις των μισθωτών, θα ασφαλίζονται όσοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και απασχολούνται σε έναν ή και δύο εργοδότες. Πρόκειται για τεράστιες ανατροπές στην ασφάλιση της εργασίας με «μπλοκάκι», μιας μορφής απασχόλησης που επεκτείνεται συνεχώς, καθώς πλέον καλούνται και οι εργοδότες να καταβάλλουν εργοδοτικές εισφορές της τάξης του 13,33% για κύρια ασφάλιση.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι το συνολικό ποσοστό των εισφορών δεν θα είναι 20%, αλλά θα φθάνει έως και το 31%, καθώς θα πρέπει να καταβάλλουν εισφορές και για επικούρηση και εφάπαξ όπου προβλέπεται. Η επίμαχη διάταξη προβλέπει ότι, από 1η Ιανουαρίου 2017, ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, με υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον παρόντα νόμο. Μοναδική πρόνοια που περιλαμβάνεται στο σχετικό νομοσχέδιο είναι η διάταξη που ορίζει ότι για τη δεύτερη επαγγελματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση καταβολής ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν εφαρμογή από την 1/1/2017.

Παράλληλα, το σχέδιο νόμου προβλέπει ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ύψους 20% (6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,3% σε βάρος των εργοδοτών) και για όσους το εισόδημα προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο φυσικά πρόσωπα.

Ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης επισημαίνουν πως, στην πράξη, οι χιλιάδες ασφαλισμένοι με «μπλοκάκι» θα κληθούν να καλύψουν τόσο την εισφορά εργαζομένου όσο και την εισφορά του εργοδότη από το εισόδημά τους.