ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιστοποίηση βιομηχανικών περιοχών με ISO

pistopoiisi-viomichanikon-periochon-me-iso-2134214

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) που εφαρμόζει η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. στα κεντρικά της γραφεία, καθώς και στις βιομηχανικές περιοχές της Λαμίας και της Κομοτηνής, πιστοποιήθηκε κατά ISO 14001:2004, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της συμπεριφοράς. Οι δύο αυτές βιομηχανικές περιοχές είναι οι πρώτες στην Ελλάδα που πιστοποιούνται για το ΣΠΔ που εφαρμόζουν, μία εξέλιξη που είναι το πρώτο βήμα για την επίτευξη του στόχου για σταδιακή πιστοποίηση του συνόλου των 26 βιομηχανικών περιοχών που έχει υπό τη διαχείρισή της η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Ειδικότερα, το ISO 14001:2004 αφορά στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών της εταιρείας, το οποίο εφαρμόζεται σε όλους τους σχετικούς τομείς δραστηριοποίησής της, και ιδιαίτερα στη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων και στην κατανάλωση ενέργειας και νερού. Αντικειμενικός στόχος της ανάπτυξης του συστήματος δεν είναι μόνον η πιστοποίηση, αλλά η ενεργός συμμετοχή των εμπλεκομένων διευθύνσεων στη δημιουργία και εφαρμογή κατανοητών διαδικασιών και η κατανομή διακριτών ρόλων και αρμοδιοτήτων.

«Η πιστοποίηση κατά ISO 14001:2004 είναι το υπόβαθρο για μία νέα σχέση μεταξύ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και εγκατεστημένων επιχειρήσεων, με πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Καλώ και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο της ανάπτυξης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, ώστε να μειωθεί συνολικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Βρασίδας Ζάβρας, διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.