ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ακροβασίες» για την πώληση του ΑΔΜΗΕ

akrovasies-gia-tin-polisi-toy-admie-2134368

Ενα ιδιαίτερα πολύπλοκο σχέδιο, η εφαρμογή του οποίου προσκρούει στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ανωνύμων εισηγμένων εταιρειών, γι’ αυτό και εισάγει ειδικές διατάξεις που παρέχουν ασυλία στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των δύο εταιρειών, περιλαμβάνει το μνημόνιο για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, όπως αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες αργά το βράδυ στη Βουλή.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική και χονδρική αγορά σε ποσοστό κάτω από το 50% μέχρι το 2020, το σχέδιο για τις δημοπρασίες ισχύος προβλέπει κλιμακωτή μείωση ανά έτος, με πρώτο έτος εφαρμογής τη διάθεση ποσοστού 8%, βάσει του όγκου ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα από τη ΔΕΗ τον Αύγουστο του 2016, που ανερχόταν στο 95,24%.

Η πρώτη δημοπρασία θα πρέπει να ξεκινήσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016 και οι φυσικές παραδόσεις να γίνουν από τη ΔΕΗ εντός του 4ου τριμήνου του 2016. Η τιμή θα είναι ρυθμιζόμενη και θα καθορίζεται βάσει συγκεκριμένης προβλεπόμενης ρύθμισης, ενώ σε αυτήν θα συμμετέχουν μόνον οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με εξαίρεση τους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Αναλυτικότερα και σε ό,τι αφορά τον ΑΔΜΗΕ, το νομοσχέδιο προβλέπει τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του από τη ΔΕΗ και τη διατήρηση του ελέγχου του από διαφορετικό φορέα του Δημοσίου σε σχέση με τη ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή ή στο φυσικό αέριο και έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το Δημόσιο.

Η ΔΕΗ θα διαθέσει αρχικά το 51% των μετοχών της που διατηρεί στον ΑΔΜΗΕ σε εταιρεία συμμετοχών που θα συστήσει η ίδια με απόφαση γενικής συνέλευσης. Με αντίστοιχη απόφαση θα διαθέσει το 25% του ΑΔΜΗΕ σε μια νέα Α.Ε. που θα συσταθεί με μοναδικό μέτοχο το ελληνικό Δημόσιο και μετοχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ που θα καλυφθεί από το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και το 20% σε στρατηγικό επενδυτή μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016 και σε αυτόν δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να έχουν μόνον εταιρείες διαχειριστές συστήματος με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση ηλεκτρικών δικτύων κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει και διαχειριστής συστήματος.

Με απόφαση γενικής συνέλευσης, ο ΑΔΜΗΕ αποφασίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του και παράλληλη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσοστό, καθώς και την καταβολή στη ΔΕΗ του ποσού που θα δεσμευθεί από την εν λόγω μείωση.