ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόταση για 11 δισ. μέχρι τον Νοέμβριο

Πρόταση για 11 δισ. μέχρι τον Νοέμβριο

Στα 11 δισ. ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί η δόση προς την Ελλάδα στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης. Σύμφωνα με προσχέδιο της έκθεσης προόδου (compliance report) που έχει συντάξει η Κομισιόν και το οποίο έχει το Bloomberg, το ποσό των 11 δισ. ευρώ αφορά στην αποπληρωμή 7,2 δισ. ευρώ υποχρεώσεων για το χρέος και 3,8 δισ. ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών τα οποία μπορεί να εκταμιευτούν και σε υποδόσεις, που θα έχουν προϋπόθεση την εξόφληση των χρεών.

Να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Πέραν αυτού στην έκθεση προόδου αναφέρεται ότι υπάρχει «μαξιλάρι» 23 δισ. ευρώ, εξαιτίας της μη χρήσης τους για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Παράλληλα, σε ότι αφορά το θέμα διαχείρισης του ελληνικού χρέους, στο έγγραφο της η Κομισιόν αναφέρει ότι θα γίνει κατάλληλος και σταδιακός συνδυασμός μέτρων διαχείρισής του και σημειώνεται ότι στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται και το κλείδωμα των επιτοκίων στα σημερινά χαμηλά επίπεδα, η επέκταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, η παράταση της περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων και η χρήση των κερδών του ευρωσυστήματος επί των ελληνικών ομολόγων (smp και anfa) για την ελάφρυνση του χρέους.