ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,7 δισ. στο τετράμηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,7 δισ. στο τετράμηνο

Στα 207 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η υστέρηση των φορολογικών εσόδων κατά το πρώτο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2016, ενώ οι δαπάνες συγκρατήθηκαν κατά σχεδόν 2,3 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Η μεγάλη συγκράτηση των δαπανών οδήγησε και στην υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα κατά 2,1 δισ. ευρώ, με το πλεόνασμα να ανέρχεται στα 2,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, η υστέρηση των φορολογικών εσόδων οφείλεται κυρίως στην «τρύπα» 160 εκατ. ευρώ των εσόδων από τους έμμεσους φόρους και ιδίως από τους φόρους στα πετρελαιοειδή. Ειδικότερα, η υστέρηση προήλθε από:

• Φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 127 εκατ. ευρώ.
• Φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 28 εκατ. ευρώ.
• Φόρους στην περιουσία κατά 101 εκατ. ευρώ.
• ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 121 εκατ. ευρώ.
• ΦΠΑ καπνού κατά 10 εκατ. ευρώ.
• ΦΠΑ λοιπών κατά 17 εκατ. ευρώ.
• ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 62 εκατ. ευρώ.
• Λοιπούς ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) κατά 45 εκατ. ευρώ.
• Λοιπούς φόρους κατανάλωσης κατά 72 εκατ. ευρώ.
• Λοιπούς έμμεσους φόρους κατά 35 εκατ. ευρώ.

Επίσης, οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 978 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 62 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2016 (916 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 470 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Στο σκέλος των δαπανών, η συγκράτηση των 2,3 δισ. ευρώ, προήλθε κυρίως από τις πρωτογενείς δαπάνες (1,8 δισ. ευρώ). Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 919 εκατ. ευρώ.