ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βροχή» εγκυκλίων για τον νέο ασφαλιστικό νόμο

vrochi-egkyklion-gia-ton-neo-asfalistiko-nomo-2140785

Με σειρά εγκυκλίων το υπουργείο Εργασίας θέτει σε εφαρμογή τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο. Με τις εγκυκλίους καθορίζονται ποιοι υπάγονται στο παλαιό και στο νέο καθεστώς συνταξιοδότησης, τι θα ισχύσει με τις προσωρινές συντάξεις, πώς θα υπολογίζεται το εφάπαξ, οι αλλαγές στις εισφορές και παροχές επικούρησης. Επίσης καταργούνται τα επιδόματα συζύγου και τέκνων από τις νέες συντάξεις, ενώ δίδονται οδηγίες για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Το όριο των 1.300 ευρώ

Ειδικότερα, διευκρινίζεται πως για τον υπολογισμό του ορίου των 1.300 ευρώ (μεικτά), πάνω από το οποίο γίνονται περικοπές στις επικουρικές, θα λαμβάνονται αθροιστικά υπόψη συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία. Οπως αναφέρεται «για την εφαρμογή του ορίου των 1.300 ευρώ λαμβάνεται υπόψη το ποσό των συντάξεων που καταβάλλονται στον συνταξιούχο από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένων σε αυτό το ποσό μόνο της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων». Συνεπώς, λαμβάνονται υπόψη όλες οι κύριες και επικουρικές συντάξεις που εισπράττει ο δικαιούχος (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Αντίθετα δεν λαμβάνονται υπόψη τα μερίσματα και τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας. Μετά την αναπροσαρμογή της επικουρικής το άθροισμα του εισοδήματος δεν μπορεί να υποχωρεί κάτω από 1.300 ευρώ (μεικτά). Η αναπροσαρμογή των επικουρικών θα εμφανιστεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο.

Επίσης, ορίζεται ότι με τον παλιό τρόπο υπολογίζονται εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο ΕΤΕΑ μέχρι 31/12/2014. Οι αιτήσεις από 1/1/2015 κρίνονται με τον νέο τρόπο υπολογισμού (ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% κατ’ έτος για τα χρόνια μέχρι 31/12/2014 και σύστημα προκαθορισμένων εισφορών από 1/1/2015).

Με άλλη εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για τις αυξημένες εισφορές της επικούρησης. Διευκρινίζεται πως για τους δημοσίους υπαλλήλους που αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου, η εισφορά 3,5% υπολογίζεται μέχρι 31/12/2016 επί των ασφαλιστέων αποδοχών όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/10/2011. Από 1/1/2017 οι εισφορές θα υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών όπως θα ισχύουν τότε (αντίστοιχα με την κύρια ασφάλιση). Διατηρείται η αυξημένη εισφορά των τραπεζοϋπαλλήλων (ΤΕΑΠΕΤΕ) και των υπαγόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αντίστοιχα εισφορά 7% προβλέπεται για τους αυτοαπασχολουμένους από 1/6/2016, η οποία υπολογίζεται επί των ασφαλιστικών κατηγοριών μέχρι 31/12/2016 και επί του εισοδήματος από 1/1/2017.

Κατάργηση επιδομάτων

Με άλλη εγκύκλιο, ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιεί πως μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου καταργούνται το επίδομα συζύγου και το επίδομα παιδιών για όλους όσοι θα συνταξιοδοτηθούν με το νέο καθεστώς. Οι «νέοι» συνταξιούχοι θα παίρνουν το επίδομα στήριξης τέκνων και το ενιαίο επίδομα τριτέκνων – πολυτέκνων που χορηγεί ο ΟΓΑ αν τα δικαιούνται. Συγκεκριμενοποιείται επίσης πως η 12η Μαΐου είναι η ημερομηνία-κλειδί για τον νέο καθεστώς υπολογισμού των συντάξεων. Με τις παλιές διατάξεις (όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2014) θα υπολογιστούν οι συντάξεις όσων υπέβαλαν αίτηση μέχρι και τη 12η Μαΐου, εφόσον όμως η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας όπως και η υποβολή τυχόν λοιπών δικαιολογητικών έχει ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων ανά Ταμείο προθεσμιών. Επίσης, με το παλιό καθεστώς θα υπολογιστούν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης όσων η καταβολή της σύνταξης ανατρέχει σε χρόνο πριν από τις 13 Μαΐου, ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου που η αίτηση υποβάλλεται (π.χ. Ταμείο Νομικών, ΤΣΜΕΔΕ κ.ά.).

Νέο καθεστώς

Στο νέο καθεστώς υπάγονται: αιτήσεις από 13 Μαΐου και μετά, αιτήσεις πριν από τις 13 Μαΐου αν αφορούν σύνταξη που τελεί σε αναστολή (Ειδικά Ταμεία και ειδικό καθεστώς ΙΚΑ) λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας, αιτήσεις ελευθέρων επαγγελματιών που δεν είχαν διακόψει το επάγγελμά τους πριν από τις 13 Μαΐου, ανάπηροι που υποβάλλουν αιτήσεις από τις 13 Μαΐου και μετά, χήροι – χήρες για θανάτους που επέρχονται μετά τις 13 Μαΐου. Η εγκύκλιος «δίνει» τον παλαιό τρόπο υπολογισμού και στους ασφαλισμένους που υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 12 Μαΐου, αλλά βάσει των διατάξεων των Ταμείων τους η σύνταξή τους αρχίζει από την 1η του επόμενου μήνα (δηλαδή από 1/6). Αρκεί να έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα και να έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά εντός των προθεσμιών. Αιτήσεις συνταξιοδότησης στον ΟΑΕΕ πριν από τις 12/5 με διακοπή επαγγέλματος μετά τις 12/5 κρίνονται με το νέο καθεστώς.

Με το ίδιο καθεστώς θα δοθούν και οι προσωρινές συντάξεις. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού για όσους εμπίπτουν στις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου και με το παλαιό καθεστώς για τους υπόλοιπους. Ανώτατο πλαφόν προσωρινής για πλήρη σύνταξη είναι τα 768 ευρώ και κατώτατο τα 384 ευρώ. Για μισθωτούς η προσωρινή είναι το 50% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών τους 12 μήνες ασφάλισης που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης και για τους αυτοαπασχολουμένους το 50% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των τελευταίων 12 μηνών ασφάλισης.