ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ΤΧΣ αναζητεί τον νέο διευθύνοντα σύμβουλό του

to-tchs-anazitei-ton-neo-dieythynonta-symvoylo-toy-2143587

Την πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντας για την κάλυψη της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου δημοσίευσε χθες το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Επιτροπή Επιλογής θα επιλέξει και θα προτείνει μία λίστα υποψηφίων στον υπουργό Οικονομικών, ο οποίος και θα αποφασίσει τον διορισμό του διευθύνοντος συμβούλου. Σύμφωνα με την πρόσκληση οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:

• Εκπαίδευση: Πτυχίο πανεπιστημίου, ιδανικά σε Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων.

• Γλώσσες: Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια στα ελληνικά θα θεωρηθεί πολύ σημαντικό επιπρόσθετο προσόν.

• Γνωστικό αντικείμενο: Ο διευθύνων σύμβουλος θα επιλεγεί μεταξύ προσώπων με πολυετή επαγγελματική εμπειρία, με αποδεδειγμένο επιτυχημένο ιστορικό στον χρηματοοικονομικό τομέα, ευρύτητα επιχειρηματικού πνεύματος, επιτυχημένο ιστορικό ως διευθύνων σύμβουλος ή υψηλόβαθμο στέλεχος («C-Suite executive») σε αντίστοιχη χρηματοοικονομική εταιρεία ή οργανισμό. Εμπειρία και έκθεση σε διεθνές περιβάλλον και εμπειρία σε ελεγκτικά, νομικά και ρυθμιστικά θέματα, θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν ιστορικό επιτυχημένων επιχειρηματικών αποφάσεων και να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία βέλτιστων πρακτικών, ιστορικό και συμμετοχή σε πολύπλευρες και σύνθετες καταστάσεις με έντονους και πιεστικούς ρυθμούς εργασίας, να διαθέτουν εμπειρία σε πολύπλοκες επιχειρηματικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών αναδιαρθρώσεων και διοικητικών βελτιώσεων, καθώς και εμπειρία στη διαχείριση των θεμάτων και ενδιαφερόντων των επενδυτών. Αριστες διοικητικές ικανότητες, υψηλές διαπραγματευτικές δεξιότητες και αδιαμφισβήτητο επιχειρηματικό ήθος θεωρούνται απαραίτητα.

• Επιβεβαιωμένη ανεξαρτησία από οργανισμούς, συστημικές τράπεζες, κυβερνήσεις και δανειολήπτες είναι προαπαιτούμενο. Προηγούμενη εμπειρία σε οργανισμό γνωστό για την άψογη ηθική και ακεραιότητά του, άνω του μέσου όρου ιστορικό επιτυχιών και κουλτούρας που έχει προσελκύσει, αξιοποιήσει και διατηρήσει κορυφαία στελέχη, θα θεωρηθεί σημαντικό επιπλέον προσόν.

Η αναζήτηση νέου διευθύνοντος συμβούλου έρχεται ως αποτέλεσμα της παραίτησης του κ. Αρη Ξενόφου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου πριν από λίγες εβδομάδες. Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση λήγει στις 25 Αυγούστου.