ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον γενικό διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ο έλεγχος ανεξάρτητων αρχών

ston-geniko-dieythynti-oikonomikon-ypiresion-o-elegchos-anexartiton-archon-2146066

Τον αυστηρότερο έλεγχο των οικονομικών των ανεξάρτητων αρχών προωθεί ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης, ενόψει της κατάρτισης του νέου προϋπολογισμού. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου για τη δημοσιονομική διαχείριση και την εποπτεία, ο κ. Χουλιαράκης εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία παρέχει διευκρινίσεις στις ανεξάρτητες αρχές για τον ορισμό του γενικού διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ).

Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, ο ρόλος του ΓΔΟΥ είναι «καθοριστικός για τη διαχείριση των οικονομικών του κράτους». Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του υπουργείου του και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων της γενικής κυβέρνησης. Παράλληλα, εποπτεύει τις διαδικασίες που αφορούν τον προϋπολογισμό και την ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του. Ειδικότερα μεριμνά για:

• Την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα προς τον ιεραρχικά προϊστάμενο γενικό γραμματέα και τον υπουργό, τον υπουργό Οικονομικών και τη Βουλή.

• Την πιστή τήρηση των ανωτάτων ορίων του προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου του φορέα του.

• Την παροχή υποστήριξης και την εισήγηση στον υπουργό, με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή των πόρων του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων.

• Την τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδει το ΓΛΚ.

• Τη διαβίβαση στο ΓΛΚ αξιόπιστων δημοσιονομικών στοιχείων του υπουργείου του, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων.

• Τη σύσταση και την εφαρμογή εσωτερικών δικλείδων στη δημοσιονομική διαχείριση του υπουργείου του, αναφορικά τόσο με τις δαπάνες όσο και με τα έσοδα.

Στην απόφαση του κ. Χουλιαράκη διευκρινίζεται ότι στις ανεξάρτητες αρχές που δεν διαθέτουν οργανική μονάδα με αρμοδιότητες αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος (όπως γενική διεύθυνση, διεύθυνση, τμήμα, αυτοτελές τμήμα), ο γενικός διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου υπουργείου έχει όλες τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις επί των οικονομικών θεμάτων της Αρχής.