ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδυτική άπνοια στην εγχώρια αγορά ομολόγων

Επενδυτική άπνοια στην εγχώρια αγορά ομολόγων

Ρευστοποιήσεις ελληνικών τίτλων πραγματοποιήθηκαν από το πρωί στις διεθνείς πλατφόρμες ομολόγων με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι αποδόσεις των κρατικών εκδόσεων χρέους.

Αντίθετα στην εγχώρια ηλεκτρονική πλατφόρμα(ΗΔΑΤ) επικράτησε επενδυτική άπνοια.

Το ετήσιο κρατικό ομόλογο εμφάνισε απόδοση 6,30% από 5,90% της περασμένης Παρασκευής 19 Αυγούστου 2016. Επίσης η τιμή του ομολόγου ανήλθε στα 97,50 λεπτά του ευρώ.

Το 3ετές ομόλογο είχε τιμή στα 91,91 λεπτά του ευρώ με την απόδοση να αναρριχάται στο 8,25% από 8,30% στη προηγούμενη συνεδρίαση. Το 10ετές ομόλογο αποτιμήθηκε στα 71,80 λεπτά του ευρώ με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 7,95%.

Το spread(διαφορά απόδοσης του 10ετούς ομολόγου με το αντίστοιχο γερμανικό) διαμορφώθηκε στις 803 μονάδες βάσης.

Στις αποδόσεις των 10ετών ευρωομολόγων κατεγράφη σήμερα η εξής εικόνα: Ιταλία 1,10%, Γαλλία 0,14%, Ισπανία 0,93%, Πορτογαλία 2,97%, Ιρλανδία 0,38%, Γερμανία -0,08% και Κύπρος 3,75%.