Ορίστηκε προσωρινή διοίκηση στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ορίστηκε προσωρινή διοίκηση στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

2' 18" χρόνος ανάγνωσης

Ολοκληρώθηκε χθες η τοποθέτηση προσωρινής διοίκησης στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του ταμείου, ενώ στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για την επιλογή νέου διευθύνοντος συμβούλου.

Σήμερα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και σύμφωνα με πληροφορίες στόχος των Αρχών είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων να προχωρήσει γρήγορα, ώστε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να έχει αναλάβει καθήκοντα ο νέος διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου.

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τη μεταβατική προσωρινή διοίκηση τοποθετήθηκαν, έπειτα από πρόταση του γενικού συμβουλίου του ΤΧΣ στον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο κ. Χριστόφορος Στράτος, μέλος του γενικού συμβουλίου, στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και ο κ. Μιχαήλ Χαραλαμπίδης, ανώτατο στέλεχος του ΤΧΣ, στη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου. Η τοποθέτηση νέων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, με πλήρη καθήκοντα και αρμοδιότητες για το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως τον διορισμό των νέων μελών, ήταν απαραίτητη για την ομαλή καθημερινή λειτουργία του Ταμείου. Ο κ. Στράτος είναι στέλεχος με διεθνή χρηματοοικονομική και τραπεζική εμπειρία και κατείχε ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα στο Λονδίνο, στο Παρίσι και στη Μαδρίτη, με εξειδίκευση στους τομείς των πιστοδοτήσεων, των δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ο κ. Χαραλαμπίδης κατέχει τη θέση του διευθυντή διαχείρισης κινδύνων του Ταμείου από τον Ιούνιο του 2011, με κύριες αρμοδιότητες τη διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίου, την παρακολούθηση του πλαισίου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, καθώς επίσης και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι στόχος των θεσμών είναι το ΤΧΣ να έχει πιο ενεργό συμμετοχή στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων μεγάλων επιχειρήσεων, ύψους 25-30 δισ. ευρώ. Πρόκειται για δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, της βιομηχανίας, του εμπορίου κ.α. Σύμφωνα με το τρίτο μνημόνιο, το ΤΧΣ θα πρέπει να βοηθήσει τις συστημικές τράπεζες να βρουν τρόπους καλύτερης συνεργασίας για να αντιμετωπίσουν κοινά «κόκκινα» δάνεια. Σύμφωνα με την Ετήσια Εκθεση του ΤΧΣ ένας από τους στρατηγικούς στόχους του ΤΧΣ για το 2016 είναι «η διευκόλυνση και βοήθεια στην επίλυση του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ο συντονισμός των ενδιαφερομένων μερών». Πέραν της εμπλοκής στην αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, στις ευθύνες του ΤΧΣ περιλαμβάνονται επίσης η παρακολούθηση των δομών εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών καθώς και της εφαρμογής των σχεδίων αναδιάρθρωσης των τραπεζών, καθώς και των σημαντικών εταιρικών πράξεων.

Τα «κόκκινα» δάνεια αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις τράπεζες. Στον τομέα της καταναλωτικής πίστης τα πιστωτικά ανοίγματα (που περιλαμβάνουν εκτός από τα μη εξυπηρετούμενα και τα δάνεια σε ρύθμιση) φτάνουν το 55,2%. στα επιχειρηματικά δάνεια στο 44,6% και στα στεγαστικά στο 42%. Ο υψηλότερος δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων εντοπίζεται στον κλάδο της εστίασης με 76% και ακολουθούν κλωστοϋφαντουργία με 73%, βιομηχανία χάρτου – ξύλου 72%, τηλεπικοινωνίες – πληροφορική – ενημέρωση με 59%, κατασκευές 52%, μεταποίηση 52%, τουρισμός με 49% και εμπόριο 48%.