Μικτή εικόνα στα ομόλογα, μείωση του spread

Μικτή εικόνα στα ομόλογα, μείωση του spread

36" χρόνος ανάγνωσης

Αυξήθηκαν οι αποδόσεις στο ετήσιο και 3ετές κρατικό ομόλογο και αντίθετα μειώθηκε η απόδοση του 10ετούς ομολόγου σε μία υποτονονική συνεδρίαση.

Ωστόσο, παρατηρήθηκε μείωση του spread (διαφορά απόδοσης του 10ετούς ομολόγου με το αντίστοιχο γερμανικό που σήμερα ανέρχεται στο -0,08%,) καθώς σήμερα διαπραγματεύεται στις 803 μονάδες βάσης από 809 μονάδες βάσης τη Τετάρτη.

Το ετήσιο κρατικό ομόλογο έχει τιμή στα 97,30 λεπτά του ευρώ και απόδοση στο 6,55%, το 3ετές κρατικό ομόλογο έχει απόδοση στο 8,40% και τιμή στα 91,60 λεπτά. Το 10ετές κρατικό ομόλογο έχει τιμή στα 71,80 λεπτά με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 7,95%.

Στις αποδόσεις των ευρωπαϊκών δεκαετών ομολόγων καταγράφεται η εξής εικόνα: Ιταλία 1,14%, Γαλλία 0,15%, Ισπανία 0,93%, Πορτογαλία 2,95%, Ιρλανδία 0,41% και Κύπρος 3,68%.