Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

3' 19" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Φορολογικοί έλεγχοι. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου (πρόγραμμα Elenxis). Τα κριτήρια αυτά δεν δημοσιοποιούνται. Το μοντέλο βασίζεται στον εντοπισμό, την ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων που αφορούν στην απώλεια φορολογικών εσόδων από τη μη διενέργεια ελέγχου. Εντός των επόμενων ημερών οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών πρέπει να αξιολογήσουν τις υποθέσεις που προτεραιοποιούνται προς έλεγχο και αυτές που δεν προτεραιοποιούνται. Οι προϊστάμενοι πρέπει επίσης να συνεκτιμήσουν εισαγγελικές παραγγελίες, πληροφοριακά δελτία, πληροφοριακές εκθέσεις του ΣΔΟΕ και προσαύξηση περιουσίας για υποθέσεις που βρίσκονται στην υπηρεσία τους, ακόμα και εάν δεν έχουν απεικονισθεί στο Elenxis.

•Αμεση προτεραιότητα θα δοθεί, μεταξύ άλλων, α) σε υποθέσεις που αφορούν επιστροφές φόρου, β) σε υποθέσεις που αφορούν τη διενέργεια μερικού επιτοπίου ελέγχου για τη διαπίστωση τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων (τήρηση βιβλίων, έκδοση φορολογικών στοιχείων κ.λπ.), γ) σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και δ) σε επικείμενες υπαγωγές στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

• Με βάση το εισόδημα του 2015 και όχι του 2016 θα υπολογιστούν οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών το 2017; Σύμφωνα με τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2015, και δηλώθηκαν το 2016, αναμένεται να πληρώνουν το 2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες τις ασφαλιστικές εισφορές στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), όπως προκύπτει από δηλώσεις του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης.

• Αυτή η εξέλιξη ευνοεί όσους είχαν αποκτήσει το 2015 χαμηλά εισοδήματα, ενώ αντίθετα θίγει αυτούς που είχαν μεσαία ή υψηλότερα εισοδήματα, τα οποία δεν επαναλήφθηκαν το 2016.

• Υπενθυμίζεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες θα πληρώνουν 26,95 % για κύρια σύνταξη και υγεία (και συνολικά 38% εφόσον υποχρεούνται να ασφαλιστούν για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ) επί του μηνιαίου εισοδήματος, με βάση το καθαρό φορολογικό αποτέλεσμα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Δεδομένης της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, οι ασφαλιστικές εισφορές τους θα υπολογίζονται κατ’ ανώτατον επί ποσού 70.320 ευρώ.

Παράταση παραγραφής. Στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (1623/2016), αναφορικά με την παράταση της δεκαετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους, το Δικαστήριο δεν έκρινε ως αντίθετη στην αρχή της ασφάλειας δικαίου, σαφήνειας και προβλεπτικότητας των ρυθμίσεων γενικώς την παράταση της δεκαετούς παραγραφής, αλλά την ανάλογη εφαρμογή της για την επιβολή προστίμων ΚΒΣ. Δηλαδή, κρίθηκε μόνο ότι δεν είναι νόμιμη η παράταση της δεκαετούς παραγραφής που προέβλεπε ο ν. 2238/1994 σε υποθέσεις προστίμων ΚΒΣ.

• Μέτρα διασφάλισης του Δημοσίου. Τα μέτρα διασφάλισης του Δημοσίου μπορούν να επιβληθούν σε πρόσωπο που αναπληρώνει τον νόμιμο εκπρόσωπο (π.χ. διευθύνοντα σύμβουλο ή πρόεδρο Δ.Σ.) σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος μόνο σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποδείξει ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο το πρόσωπο αυτό πράγματι αναπλήρωσε τον νόμιμο εκπρόσωπο στην άσκηση των καθηκόντων του (ΣτΕ 121/2016).

Τεκμαρτό εισόδημα. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, κατοίκου εξωτερικού που δεν έχει εισοδήματα στην Ελλάδα, μόνο το γεγονός της αγοράς ή της κατοχής αυτοκινήτου εντός της χώρας δεν αρκεί για να εφαρμοσθεί επ’ αυτού το τεκμήριο, εφόσον αυτό θα ήταν αντίθετο τόσο προς το γράμμα των σχετικών διατάξεων, όσο και προς τη λογική κατάστρωση του συγκεκριμένου τεκμηρίου (ΣτΕ 1973/2015). Το γεγονός ότι το φυσικό πρόσωπο ήταν πρόεδρος Δ.Σ. ελληνικής εταιρείας, με τυπική συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια, δεν επηρέασε την κρίση του Δικαστηρίου. Σημειωτέον ότι με την ισχύ του νέου ΚΦΕ (ν. 4172/2013) τα τεκμήρια διαβίωσης (αντικειμενική δαπάνη) των κατοίκων εξωτερικού έχουν καταργηθεί.

• Επαναφορά διατάξεων επιβολής φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Από την 1η Ιανουαρίου του 2017 επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, οι οποίες ανεστάλησαν επί δύο χρόνια, για το 2015 και το 2016, με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Δεκέμβριο του 2014.

• Ο συμψηφισμός της επιστροφής του φόρου με την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ. Τα ποσά από τις επιστροφές των πιστωτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων θα συμψηφιστούν με την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ που θα γίνει τον Αύγουστο. Ο συμψηφισμός θα λάβει υπ’ όψιν και τις μη ληξιπρόθεσμες δόσεις του ΕΝΦΙΑ. Με αυτό τον τρόπο, οι φορολογούμενοι μπορεί να στερηθούν πρακτικά του δικαιώματος να πληρώσουν φόρο των ακινήτων τους σε πέντε δόσεις, όπως προβλέπει ο νόμος.

Πηγή: Grant Thornton

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή